Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Faster uptime, smoother transition: Introducing Atlas Copco EasyStart

For those in manufacturing industries looking to bypass the time-consuming, sometimes complicated programming and installation process of new tools and systems, consider Atlas Copco EasyStart.

EasyStart is a service solution that brings an Atlas Copco certified technician to your manufacturing facility. Here, our technician will efficiently and seamlessly start up your operations through a standardized, certified process. Our technician handles programming, calibration, tool checks, and trainings so that your processes are good to go and right the first time.

By getting it right the first time, we’re able to reduce start-up costs and the time spent programming and calibrating. EasyStart packages include the system set-up process of controllers, tools, and Virtual Stations, along with Pset programming, software/firmware updates, tool calibration, residual torque checks, and operator trainings. We tailor our services so that the end solution is your production up and running according to your plan.

StartUp - EasyStart hexagon

Start-up Pset programming

Following your plant’s individual specifications, our certified technician will come to your facility to create up to four Psets (per system) using standard fastening strategies. Depending on the EasyStart package chosen by the customer, we can monitor limits, test the system and tightening processes, classify joints, and perform up to five residual torque checks on your product. Your Atlas Copco service technician will also establish communication to the plant network and configure the Digital I/O to be able to talk to the accessories or a controller for wireless tools.

Should you want to add more to the standard EasyStart package, customers can request that their Atlas Copco technician adds advanced tightening programs, additional Psets, and controller set-up to your custom requirements.

Tool calibration

Once the start-up programming processes have been established and are in order, your Atlas Copco technician will then move into calibration services before the start of production. Calibration services include high-quality tool calibration according to Atlas Copco process standards. This ensures that your tools, systems, and accessories are accurate, reliable, and ready to be used during production. Depending on the service package chosen by the customer, we have the ability to perform up to 10 torque calibration checks through tightening rundowns, adjusting as necessary. We can do up to five residual torque checks through the customer part or product.

As the manufacturer of the tools and quality control equipment we have deep knowledge of its functionality and can solve most issues directly.

Trainings and support

Our expertise and experience in fastening processes are vast and diverse. The EasyStart service solution can be used for electric tooling and systems, material removal, software installations, and more. As part of the package, our service technician will train your plant personnel on how to use the installed tools or controller. Trainings will also include specific information about the basic functions of the tools being used during production, accessories, and error codes and troubleshooting. Following the completion of Atlas Copco service technician trainings, your operators will receive a certificate of operator training. In addition, your plant will also have an EasyStart report verifying and documenting the entire service process. We will also backup controller Psets.

IAS service EasyStart icon

Get it right the first time

Faulty installation leads to a reduction in productivity and quality and an increase in total cost. Atlas Copco EasyStart is a reliable, standardized process that allows for an easy, seamless start-up to your operation. By having a qualified Atlas Copco service technician come out to your facility and handle the initial set-up processes, valuable time is spent learning and training with the tools involved. With EasyStart, you’ll get it right the first time.

Interested in learning more about EasyStart? Tune in for an informative live question and answer session with Tim Smallwood, our Regional Service Team Leader!

Foundries & Metal Fabrication Government & Defense Articles Service & Support General Industry Original Equipment Manufacturer Aerospace Electronics Automotive Heavy Equipment & Machinery Energy Shipbuilding Rail Industry