Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Prioritizing operator health: the Atlas Copco mission

Safety is one of our values at Atlas Copco, and it is also a key topic for our customers.

For that reason, we have created an Expert Hub dedicated to health and safety where we share tips to optimize worker health and safety.

A common source of worker discomfort and long-term injury is vibration. Common in grinding and other material removal applications, vibration can lead to Hand-Arm Vibration Syndrome. One symptom of Hand-Arm Vibration Syndrome is a vibration-induced white finger. White finger is irreversible, and potentially painful when attacks occur.

To assist our partners, the Expert Corner on our website includes a Vibration Exposure Calculator that can be used online to identify operators’ exposure level and potential risks.

Explore the Expert Corner

Additional content in our health and safety Expert Corner includes:

  • Multiple product safety videos for the safe use of Atlas Copco products, including nutrunners, grinders, and air hoists
  • A link to our Art Of Ergonomics pocket guide that can be downloaded as a PDF or ordered in hard copy from Atlas Copco
  • A safety checklist to follow when working with grinders
  • Safety information related to working with chemical products

We believe this new Expert Corner is interesting and can be very helpful to safety managers. We recommend reviewing it if you are involved in health and safety at your facility.

Articles Ergonomics and Safety Assembly Tools