Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

The critical role that quality assurance plays in manufacturing

In today’s world, most of us read customer reviews online when buying a new product and the reviews sometimes shape our decisions. The same thing is true for every customer in the digital age.

Any online review of a product will remain visible until the author deletes it. In this way, an unhappy customer can influence the way other current and potential customers view a company’s product. Using social media, it is even easier to spread dissatisfaction and discontent about a product.

There are now 3.196 billion people using social media and this number only continues increasing. Any piece of information can be immediately shared with the world. A defect on a product could easily spark discontent that can be spread around the world in an instant. An unhappy customer can quickly post a video of a malfunctioning product, and the footage can brew into a publicity storm that can damage not only the product but also the entire brand.

best-in-class_qa_1400

The best way to address these types of quality issues is to make sure they don’t occur in the first place.

For this reason, quality assurance has a critical role in making sure that products are high-quality and defective-free, and therefore do not generate customer dissatisfaction. Making sure that production operates with high-quality standards, inspects produced goods, and keeps track of quality statistics will not only increase product quality but also increase overall customer satisfaction.

This is where Atlas Copco plays a role.

Learn more about how to improve quality in a manufacturing plant with the QA Global Best Practices Webinar.

Discover more

 

Smart Connected Solution for the complete Quality Assurance Process. Learn more about QA Platform 4.0.

 

Download Atlas Copco’s Quality Assurance Leaflet today to learn more:

South America Europe Quality Assurance Africa and Middle East Asia Articles North America Global Australia Quality Quality assurance and manual fastening