Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Hydros Bolting - Automated subsea tensioner innovation

Take a look into a bolting concept which could change the way subsea bolt tensioning is handled.

Hydros bolting

hydros bolting subsea tensioner innovation

The Hydros concept delivers a quicker and much safer process to saturation diving, opposed to the difficult experience which the current method and standard solution in sub sea bolting today.


The core benefits are stem from the fact that a human would no longer need to be exposed to the hazards when deep sea diving to tighten any application underwater. The work was developed on a field trip which was conducted and sponsored by the company.


The end goal was to explore new ways of to develop bolting solutions for a series of different applications. The new solution would prove to be more flexible, in regards of time and function. With increased automation in place, this would eradicate a lot of the large costs included when tightening this difficult applications.


Find out more about our Bolting Solutions here.


Energy Bolting Solutions Innovation Innovation Stories