Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

WASP - Wind Turbine Automation Service Innovation

Look into a concept for a wind turbine service tool which would change the way wind turbines are serviced

Extreme bolting tool 2

An autonomous bolt and nut maintenance solution

With a  need for renewable energy, offshore wind farms are being rapidly developed all acros the globe. Currently all the bolt maintenance work is carried out by technician teams travelling either by helicopter or boat with tools to complete the maintenance work.The potential extreme weather conditions combined with high risk procedures often create issues. This can make the job increasingly difficult at times for the maintenance teams to reach the windfarms, which can leave wind turbines unmaintained in some critical situations.

WASP (Wind Turbine Automation Service Protocol) is a concept for an autonomous bolting maintenance solution. This would be installed together with the wind turbine when it's initally erected and woulf to operate throughout the wind turbines life cycle, meaning the need for manintenance would be decereased. All bolting maintenance is monitored and documented through live-feedback to onshore operators, creating real life reports and analytics to be studied. Without the need for on-site personell WASP is saving both time and money and eliminates the risks.

Check out the extensive range of bolting solutions we offer here.

Energy Innovation Stories Bolting Solutions