Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Electrorun Safety Wrench - Innovation

Read into a concept tool which would change bolting solutions forever.

Electrorun Safety Wrench

Extreme bolting tool idea 3

The Atlas Copco Electrorun Safety Wrench is a handheld tool concept for to loosen and tighten bolts targeting the energy industry. It combines the power of a hydraulic torque wrench, along with the speed of an electric nutrunner and the reliability of a hydraulic nut. All of this combined delivering the best response in heavy-duty tasks in the construction of wind towers to the maintenance work on oil rigs.


This concept improves the performance of operators by giving them a guiding hand in each step of the rightening process. The tool would have a number of key features including; double handle, safety flaps and smart feedback. These features would change the bolting world and the future of "Extreme bolting" tooling for Atlas Copco.


Extreme bolting stands for all those professional areas that require high load tightening of big bolts and nuts. Each of these are extremely dangerous, so it's imperative the safety of workers and communication between operator and tool is at the highest standard. The low profile of the wrench makes it perfect for those low clearance applications, and combined with a firm grip the tool has safety in minde first.


Find out more about out bolting products here.


Energy Bolting Solutions Innovation Innovation Stories