Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Product Essential Series: QA Supervisor

Welcome to the QA Product Essential Series. This series of educational videos are presented by Atlas Copco’s very own QA Product Specialist, Doug. Tune in as Doug covers the useful ‘route creation’ section of the QA Supervisor software.

Routes

In this video, Doug walks viewers through the different types of routes and their options in QA Supervisor.

Reports

This software solution manages and collects data from all quality inspections, including residual torque checks, tool checks, and non-torque related quality checks, such as visual and dimensional inspections. In this video, Doug examines the quality data collected and goes through the reports performed by QA Supervisor.

Import/export

Watch now as Doug covers the importing and exporting features in QA Supervisor. In this video, Doug shows viewers how to use the import/export feature in QA Supervisor, which is a quick and reliable way to create a quality database.

ToolsNet 8 communication

Watch as Doug covers how to set up the communication between QA Supervisor software and ToolsNet 8 software. In this video, Doug explores the QA Supervisor application settings and covers the global setting for the database, along with where communication is established with ToolsNet 8.

STpad/STpalm communication with QAS

Tune in to explore communication between measuring devices, like the STpad or STpalm, and QA Supervisor, our Quality Assurance software solution.

Quality Assurance Product Training