Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Expert Live Q&A: Mechatronic Wrenches

Welcome to the ‘Mechatronic Wrenches’ question and answer session. 

Taking viewer questions in this Q&A is Matt Crowley, Product Specialist at Atlas Copco. In this session, we’re exploring our MWR Mechatronic Wrenches, click wrenches that provide the traceability of an electric wrench. The Q&A begins with a brief introduction to the MWR from Matt. Matt explains that these are basic mechanical click wrenches contain a transducer and a gyroscope for traceability and error-proofing purposes. They are small, flexible, and user friendly. 

The first question is about connecting MWRs to Focus 61 controllers. It is explained that you can have two MWRs working simultaneously. Users can connect up to six MWRs and have six Virtual Stations. We then move into Power Focus 6000 (PF6000) connection capabilities. Matt explains that in addition to needing the PF6000 and an MWR, users must also have an MWR-Kit, which connects the MWR to the PF6000. A question is asked about the torque range of MWR wrenches, and Matt says they can reach 300 Nm. 

The MWR can also be used as a backup tool. Using the Focus 61 controller, the software allows users to program MWR wrenches as a backup to another MWR. Another option, Matt explains, is having an MWR as a backup tool in the event that a primary DC electric tool goes down during production. When a viewer asks whether the MWR is replacing Atlas Copco’s STwrench, Matt explains that it is not, and that these two tools are very different. The STwrench is a more advanced tool, able to perform quality and production tasks. Following a question about ToolsNet 8 compatibility, it is explained that the MWR is indeed compatible with this software through both the PF6000 and the Focus 61 controllers. 

The Q&A then goes into detail on the MWR-Kit. Programming is simple and no additional software is needed. Users program through a Web GUI, which is accessed by searching the IP address through a browser. An added bonus of the MWR-Kit is that the PF6000 and the Kit are networked through each other, meaning that they can be connected and used from a considerable distance. When asked if users can run multiple Psets through the PF6000, Matt explains that no more than one Pset can be ran, due to the nature of the click wrench. To connect to the PF6000, users must upgrade their MWR tool and firmware to 4.2.9. This can be done through the MWR-Kit.  

Foundries & Metal Fabrication Government & Defense General Industry Quality Original Equipment Manufacturer Aerospace Electronics Automotive Quality Assurance Heavy Equipment & Machinery Energy Shipbuilding Product Training Products Rail Industry