Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Webinar: Tool Application

Welcome to the ‘Tool Application’ webinar. 

Presenting this webinar is Adam Bigelow, a Product Marketing Manager here at Atlas Copco. In this webinar, Adam is covering the basics of tool application. He discusses station-level and process-level considerations, ergonomics and safety, tool content, and Smart Connected Assembly. We begin with key terminology that is frequently used in manufacturing. Adam describes terms such as duty cycle, tool accuracy, ergonomics, and manufacturing execution systems (MES). MES is used in manufacturing to track and document the transformation of raw materials into finished goods. Adam then moves into station-level considerations. There are many things to consider and many different types of stations, including moving lines, automatic stop stations, manual stop stations, sub-assembly stations, and repair stations. For all of these, there are specific things to be considered. 

In regard to process-level considerations, Adam explains that manufacturing plants should consider the following questions: How is the bolt started? How is the process being controlled? How does the tool fit into the station? Following this, Adam beings talking about ergonomics and safety in manufacturing. Topics like torque reaction and low reaction strategies are explained. Torque reaction causes injury and process inefficiencies when it is uncontrolled. Low reaction strategies allow the tool to absorb reaction force instead of the operator, which reduces the risk of permanent hand, arm and nerve injuries that can occur with uncontrolled torque reaction. It also reduces the need for reaction bars. Other tool safety features and accessories include safety sockets, angle control, and rail brakes on torque tubes parallel to the assembly line. 

In the final part of the webinar, Adam covers tool content and Smart Connected Assembly. Regarding tool content, there are four main technologies that allow for highly dynamic tightening: impact, oil pulsing (also known as ‘hydraulic impact’), electric pulsing, and direct drive. Adam explains that pneumatic tools have a clutch mechanism built into the driveline, and different tool configurations can include pulse, impact, and shutoff options. For electric tools, these have tool and controller components. Configurations may include right angle, pistol, press, and more. Finally, Adam discusses Smart Connected Assembly, Atlas Copco’s vision for Industry 4.0. Adam explains the IT considerations involved in MES and data collection. To learn more about tool application, be sure to watch the webinar in full! 

Foundries & Metal Fabrication Webinars Government & Defense General Industry Original Equipment Manufacturer Aerospace Electronics Automotive Heavy Equipment & Machinery Energy Shipbuilding Ergonomics and Safety Workstation Equipment Rail Industry