Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Drilling solutions
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστές
Service & Parts
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Σέρβις και εξαρτήματα
Προϊόντα και λύσεις
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Heavy truck and buses - smart factory solutions

After many years of focused development, we have the know-how and the smart tools and systems that can put you ahead of the Industry 4.0

Want to know more? Contact us! Learn more about Power Focus 6000 and Smart Connected Assembly

Embrace the future

Manufacturing heavy trucks or buses? Safeguard your profitability in this highly competitive market by future-proofing your operation. Atlas Copco offers a full range of products and services that support the vision of Industry 4.0. We can be your guide in the new digital environment. Our products are connected, flexible and build on state-of-the-art technology. We service our customers through a dedicated global network to provide a total offer for flexible productivity with the highest quality standards

Higher product mix

The requirement for customization of consumer end-products will increase. The Batch size one vision of Industry 4.0 is to have the same cost for one or a million units produced. This will require new levels of Flexibility in production

System complexity

Production systems will become ever more complex and more and more production critical operations will depend on networked systems. The importance of managing configuration, software versioning and access control will be vital to maintain quality control and uptime in production

Human factors

The human factors will play an important role for the future. assembly operators need to adopt the new technologies available to leverage the potential. To do that, systems must be user friendly and the vast amount of data created in the assembly process needs to be processed with the most important information presented to the operator

Sustainability

Sustainability focus will increase to a new level with plants powered by wind and solar. Environmental awareness will be higher and regulations enforced globally

Atlas Copco - 6 pillars of value

Smart Connected Assembly supports Industry 4.0 becoming reality. A reality where technology is easy to use and quickly delivers value. Read about the Atlas Copco 6 pillars of value in the categories below