Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
SCA Trimp Parts Antennenkleben

Trim part solutions in final assembly

In final assembly, many small parts often made of plastics or aluminum are added to the car to enhance aerodynamics and aesthetics

Contact our experts

Challenges in trim part applications:

Typical trim parts that need to be joined with adhesives are spoilers, bumpers, front ends, tailgates and antennas. The challenge in working with trim parts is that they are often very thin plastic but still have to be mounted solidly and able to withstand all vibrations and adversities during car operations. 

Trim part applications

Illustration of a 2C application at a trim part from productline SCA

Mounting of an antenna to the car body

When joining trim parts to the car body, the challenge is to create reliable and invisible joints. The thin plastic of the parts is very sensitive to temperature and gets easily misshapened. Any shine-through of the bead should be avoided. Atlas Copco’s SCA product line experts have the knowledge to help you with this issue. Our dynamic mixer can provide you the perfect mixing quality of the 2C adhesive. You can reduce your material consumption and at the same time increase speed and process safety of the joint.

SCA bead application for final assembly

Regular bead in final assembly

Due to a lack of a physical curing mechanism, the chosen adhesive is often a 2C. When working with a 2C adhesive a controlled material flow and a precise mixing ratio is crucial to prevent unwanted curing.


Our SCA product line offers a flexible metering system which allows control of the material flow of each component individually and solves this issue. Another challenge when working with 2C is to keep the material constantly the same temperature. If the material gets too hot, the adhesive will cure too fast and the open time would change. This would ruin your cycle time and create downtime. Our hybrid peltier technology and our water-cooled hoses ensure our customers consistent quality, even in hot climate conditions. We provide you the best service – wherever you are.

More final assembly applications: