Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Flatstream-Applikation für die Bond Expo

Sound dampening in paint shop

Learn more about our sound dampening applications (LASD) for paint shops

Contact our experts

Challenges in sound dampening

To reduce the noise levels and thereby increase drivers' and passengers' comfort, liquid-applied sound dampening materials (LASD) are often used on the floor panel. Those materials can be challenging, especially when applied in high volumes and flow rates. Robust systems components are vital. Atlas Copco's SCA product line offers high-quality and effective dispensing systems for LASD applications in paint shops. Depending on the customer’s requirements and material properties, different applications and system configurations are possible.

Flat stream

Sound dampening Application LASD from SCA

Flat stream application

Flat stream is a low-pressure application and most commonly used for LASD. The bead size and shape are defined by the nozzle geometry. For LASD, a wide slot nozzle is used to enable broad beads and an even material distribution, all while handling high flow rates at short cycle times. Flat stream is a very effective and flexible application for LASD. The liquid material can be applied exactly where needed at exactly the required volumes. At hotspot areas, more sound dampening material is needed. At areas with low vibrations, material can be saved.


Multi-orifice application (MOG)

Mulit-orifice application

Multi-orifice application

Streaming with a multi-orifice applicator (MOG) is a simple and effective solution for applying LASD. It is mainly used for water-based acrylic materials. The application width can either be 75 mm or 150 mm. Within this width, multiple single beads are applied in parallel. High volumes can thus be processed at short cycle times. At the same time, the special bead pattern provides a larger application surface.

More paint shop applications: