Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Light construction and demolition equipment
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Ξηραντές αέρα
Προϊόντα και λύσεις
Desiccant air dryers
Γεννήτρια αερίου
Προϊόντα και λύσεις
Membrane nitrogen generators
PSA Oxygen Generator
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Υπερσυμπιεστές αέρα και αζώτου χωρίς λάδι
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Ηλεκτρογεννήτριες
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Oil-free air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Oil-lubricated air compressors
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Kundentage MVI KW 5/2015

Engine sealing

Learn more about our engine sealing solutions

Contact our experts

Challenges in engine sealing:

Engine sealant applications need to prevent leakage of oil, fuel and other operating materials that could compromise the overall engine function and driver safety. Using liquid gaskets for sealing engine housings and gearboxes is a well proven solution in the powertrain segment. This requires accurate dispensing technology that can handle low volumes on small-scale structures and complex engine geometries.

Our solutions for engine sealing:

With our SCA dispensing solutions, we offer automated applications for productive manufacturing of liquid gaskets. Our system components for engine sealing are developed to precisely apply small volumes of typical materials such as RTV silicone. That includes special barrel pumps, meters and applicators that can be adapted to various production requirements.

Typical application areas in a combustion engine include:

  • Gearbox housings
  • Oil pans
  • Cylinder heads
  • Crankshaft cover plates
  •  Timing cases

Your benefits:

Reliable sealing solutions

Ensuring engine performance and driver safety

High-precision applications

Special system components for small volumes

High productivity solutions

High application speed and high degree of automation in various environments

More information about our products and services: