Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες
Body shop vehicle

Self-pierce riveting solutions for vehicle lightweighting

Work with us to find the perfect solution for a strong, safety-critical joint using self-pierce riveting

Contact our experts

Body-in-white and cab-in-white vehicle applications require a sturdy, quality joint to hold the vehicle components together to endure rough road conditions, crashes and extreme weather. With aluminum replacing steel in many of these applications and the newer lightweighting initiatives to reduce carbon emissions, welding is not the optimal joining method. Self-pierce riveting can create a solid, quality joint with a clean joining method that does not produce fumes, sparks or spatter. This is good for the health and safety of employees, as well as for the environment.

Increase productivity

Our fully automated self-pierce riveting systems reduce cycle times and increase uptime

Repeatable high quality

Our rivets and rivet setting systems result in consistent, repeatable quality joints

Clean environment

No welding means no heat, smoke, sparks and spatter, better for employees -- better for the environment

Systems suited for body-in-white and cab-in-white applications