Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

ToolCover Protect

Get the most out of your tools

What is ToolCover Protect?

Service agreement designed to minimize online failures, reduce and fix your maintenance costs

What do you get?

Planned preventive maintenance, extended warranty and Key Performance Indicator reports

What else can we add to the standard package?

ToolCover Protect also includes optional access to our RapidRepair program.

Young man falling from a bicycle in a race
Your tools are valuable investments and it pays to take good care of them. ToolCover Protect is a service agreement designed to minimize online failures, reduce and fix your maintenance costs, and improve your overall productivity.

ToolCover Protect includes:
• Planned preventive maintenance and calibration once a year for each tool.
• Extended warranty.
• Discount on spare parts for all your Atlas Copco tools*.
• Key Performance Indicator reports highlighting potential future issues.

ToolCover Protect also includes optional access to our RapidRepair program. It pays to have your tools maintained by the original manufacturer. At Atlas Copco, our maintenance and tool calibration processes are based on our exclusive knowledge of our own tools and user data from customers around the world. Protect is our basic ToolCover product. For even more peace of mind see also ToolCover Stability and ToolCover Uptime.

Contact us for more information.

* Cannot be combined with other pre-existing offerings, promotions or discounts.Read more about ToolCover Protect