Οι λύσεις μας
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Aerospace
Industries Served
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Aerospace
Foundries & Metal Fabrication
Original equipment manufacturer
Industries Served
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Original equipment manufacturer
Industries Served
Industries Served
Industrial Tools & Solutions
Service
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copco service solutions
Service
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Atlas Copco service solutions
Learn from our experts
Αεροσυμπιεστες
Solutions
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Industrial condensate treatment solutions range
Προϊόντα
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Industrial condensate treatment solutions range
Process gas and air equipment
Προϊόντα
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Process gas and air equipment
Αεροσυμπιεστες
Αεροσυμπιεστες

VSD vs Fixed Speed

Τα πλεονεκτήματα των αεροσυμπιεστών μεταβλητής παροχής (VSD & VSD+) έναντι αυτών με σταθερή παροχή

Οι αεροσυμπιεστές μεταβλητης παροχής (Variable Speed Drive - VSD) ή ρυθμιζόμενης συχνότητας, μεταβάλλουν αυτόματα την ταχυτητα περιστροφής του κινητήρα και κατά συνέπεια την παροχή αέρα, ανάλογα με την ζήτηση που απαιτεί το σύστημα.

GA 75 VSD+Oil-injected rotay screw compressor with a iPM motor and Variable Speed Drive

Στους αντίστοιχους αεροσυμπιεστές σταθερής παροχής, είτε έχουμε τη πλήρη παροχή ή καθόλου παροχή, ανάλογα με τη ζήτηση πεπιεσμένου αέρα από τη κατανάλωση. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτυγχάνεται μέσω μιας βαλβίδας φόρτωσης/εκφόρτωσης στην εισαγωγή του στοιχείου συμπίεσης.

Συγκρινόμενος με ένα αυτοκίνητο, ένας αεροσυμπιεστής σταθερής ταχύτητας, είτε αναπτύσσει τη πλήρη ταχύτητα του (π.χ 100 χλμ) ή σταματά εντελώς. Αυτό είναι αποδεκτό στις περίπτωσεις που απαιτείται είτε πλήρες φορτίο, ή μηδενικό φορτίο, όμως στη πλειονότητα των περιπτώσεων παρουσιάζεται μεταβαλλόμενη ζήτηση σε αέρα από τη κατανάλωση, και εκεί είναι που εισέρχονται οι αεροσυμπιεστές μεταβαλλόμενης παροχής (VSD). Στους αεροσυμπιεστές αυτούς, με πολύ απλά λόγια, η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα, και κατά συνέπεια η ταχύτητα περιστροφής του στοιχείου συμπίεσης, προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις σε πεπιεσμένο αέρα στη κατανάλωση.

Το πλεονέκτημα είναι προφανές. Οι αεροσυμπιεστές αυτού του τύπου λειτουργούν στην απαιτούμενη ταχύτητα, εξοικονομώντας σημαντικά ποσά ενέργειας. Σε σύγκριση με έναν αεροσυμπιεστή σταθερής ταχύτητας, η εξοικονόμηση ενέργειας με έναν συμβατικό αεροσυμπιεστή μεταβλήτης ταχύτητας είναι κατά μέσο όρο περίπου 35%, και με τη νέα σειρά της Atlas Copco GA VSD+ μπορεί να φτάσει σε επίπεδα της τάξης του 50%. Είναι κοινώς παραδεκτό ότι εξοικονομήσεις τέτοιου επιπέδου δεν μπορούν εύκολα να αγνοηθούν…

Το 70% του κόστους λειτουργίας ενός αεροσυμπιεστή αφορά τη κατανάλωση ενέργειας

Το αρχικό κόστος επένδυσης καθώς και το κόστος συντήρησης ενός αεροσυμπιεστή, σε καμία περίπτωση δε μπορεί να συγκριθεί με το κόστος ενέργειας που αυτός καταναλώνει στο συνολικό χρόνος της ζωής του. Επιπλέον, η παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, αποτελεί περισσότερο απο το 40% του συνολικού κοστους κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός εργοστασίου.

Οι αεροσυμπιεστές μεταβλητής παροχής έχουν ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα όπως:

• Μπορούν να εκκινήσουν κάτω απο πλήρη πίεση. Δεν υπάρχει ανάγκη άφορτης λειτουργίας, εξοικονομώντας με αυτό το τρόπο χρόνο και ενέργεια. • Μηδενική άφορτη λειτουργία και μηδενικές απώλειες λόγω μη ανάγκης εκτόνωσης του συστήματος (blow off). • Αποφυγή των κορυφές έντασης του ρεύματος κατά την εκκίνηση, οι οποίες και ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόστιμα από τις εταιρείες ηλεκτρισμού. • Χάρη στη χαμηλότερη πίεση λειτουργίας του συστηματος, ελαχιστοποιούνται οι όποιες τυχόν απώλειες.

VSD Variable Speed Drive Product Energy efficiency Compressor Technique