Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Air stopped flowing but our team stepped in to keep production going

10 Ιουλίου 2020

Breakdowns rarely announce themselves. When they show up, and productivity and efficiency are decreasing, you need backup ASAP. In this case, the “soon” in ASAP was very soon. Through preparation and solid teamwork, compressed air was available on-site again within 6 hours.

Urgent request. Quick response.

The UK team really came together and communication, even in the current situation we all found ourselves in, was smooth and efficient.

Within 6 hours, the designed Total Solution was pre-installed on the Safety Trailer , and in position at our customer’s location ready for running. Service can be quick and reliable!

The Total Solution mounded on the Safety trailer was the following:


  • PTS 1600 100% oil-free compressor
  • Fuel tank
  • AdBlue tank
  • Hoses and accessories

Considering the working parameters provided by the client, and taking air quality into account, the diesel-driven medium pressure PTS 1600 100% oil-free air compressor was what we needed for the job. With the PTS 1600, customers rent an efficient solution.

  • Pressure range: 0.5 to 10.3 bar
  • Flow range: 37.4 to 45.7m³/min

NOx and PM (particulate matter) are drastically reduced compared to previous generations. Fuel consumptions is reduced by 12% compared to previous generations. By adding AdBlue, we can even further decrease fuel consumption and harmful exhausts.

Trailer-made solution

The team decided to make use of our Safety Trailer setup. That decision had multiple advantages. It allowed us to prepare the setup, in order to make it virtually plug-and-play once we arrived on site. It helped us tackle the obstacle of limited available space, and finally, yet importantly, it improved safety for everyone working with and around our equipment.

The lightweight modular work platform, with a collapsible walkway and handrail, provides excellent fall protection and thus significantly reducing risks of injuries the operators. It also provides an extended standing platform, allowing operators to ergonomically work on the trailer-mounted equipment.


Thanks to the Atlas Copco Rental UK team’s quick response, our customer was able to limit downtime and production kept going. From a call, to the equipment on-site ready to run within 6 hours. Talk about efficient emergency response!

For more information, please contact:

At Atlas Copco, we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind.

Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental, we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extensive application and equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.