Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco D-booster helps bring production back to 100% for PET Bottling Company

8 Ιουνίου 2020

California, USA

In most PET bottling facilities, demand can change drastically with the seasons. A major beverage company tackled this issue with a Band-Aid approach. An extra backup compressor that they could move around between sites to keep up with demand and unexpected breakdowns.

During one peak season, one of the company’s high-pressure systems suffered a breakdown, which reduced their production rate by almost 50%. Due to logistics and workload, their backup compressor could not operate the plant at 100% production therefore was unable to help in this emergency. Reactively, they increased production in nearby facilities to supply the demand, overworking other compressors and putting them at risk. It was time for a better solution. Fortunately, Atlas Copco Rental has 24/7 service and was able to assist with a rental solution immediately.

Atlas Copco Rental supplied a temporary diesel driven PTS 1600 compressor and a 650 psi booster, which not only allowed the customer to operate at full production capacity, the extra air from the low-pressure compressor was enough to rest some of their stationary equipment. This allowed time for repairs and maintenance.

The PTS 1600 was installed with an extra diesel tank and all refueling operations included, giving the customer the opportunity to resume operations and focus on THEIR value-added operations, leaving all things air related to us.

In the end, this emergency operation turned into a planned maintenance process for all sites. Bringing in a total solution that increased efficiency while giving them peace of mind.

For more information please contact:

At Atlas Copco, we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind.

Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental, we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extensive application and equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.