Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Atlas Copco Rental repeats successful ice blasting project at power plant

19 Μαρτίου 2018

March 19, 2018 - Precision Iceblast Corporation needed high-pressure air for a new cleaning project in Vasilikos, Cyprus. As in previous jobs, they turned to Atlas Copco Rental for a mobile air compressor and matching dryer that could complete this job quickly.

Oil free air setup for dry ice cleaning of HRSG
The power plant’s Heat Recovery Steam Generators (HRSG) need thorough cleaning every two years, otherwise the efficiency of the turbines will drop due to accumulation of grease, slag, dirt and other contaminations in the tubes. For the Cypriot power plant, it was time for their thorough clean up. Therefore, they contacted Precision Iceblast Corporation (PIC), the world leader in HRSG cleaning.

The heat exchangers are cleaned with dry ice, which is a non-abrasive and dry process that makes use of CO2 as an alternative to water. This technology is, today, one of the most effective cleaning methods as it is faster than conventional methods, safe around bearings and it can clean electrical components harmlessly.
Oil free air setup for dry ice cleaning of power plant's HRSG
To carry out the process, PIC uses oil-free compressed air at high pressure (24barg) delivered by a diesel driven air compressor (our PNS 1250 mobile) and matching dryer. The whole setup is rented from Atlas Copco Rental.

Thanks to this setup, PIC was able to clean the heat exchangers regardless of the size within the expected period during the power plant’s low season. After this cleaning, the HRSG’s efficiency was optimal again, and it could recuperate its maximum amount of heat.

For more information please contact:

Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and services focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2017, Atlas Copco had revenues of BSEK 116 (BEUR 12) and about 47 000 employees. Learn more at www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Power Technique business area. It serves customers in all industry segments around the world with temporary air, power, flow, steam and nitrogen rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Belgium.