Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Do not risk your certification! Let us help!

22 Μαΐου 2019

Large bottling beverage plant in Guadalajara does not risk oil contamination when it comes to their air quality processes!

The Problem

Can, botteling, packaging

A food and beverage plant in Guadalajara, Mexico relies on two production plants to continue their operations. One of the two includes four production lines, which varies in capacity, but during peak season, it increases up to 100,000 liters per day.


The problem was that their Oil-Free compressor began to overheat and needed a major overhaul.


While they searched for a solution, they used air from their oil-injected compressor with extra filtering. They concluded they did not want to take the risk and instead reached out to Atlas Copco Rental for their temporary air needs. In addition, the customer did not have the space for an indoor air compressor. This would be an additional cost of installation to build a temporary canopy for the compressor they would rent to solve the previous problem. Luckily, our Area Sales Manager, Jose Cardenas, was able to provide the customer with the Atlas Copco Rental solution.


The Total Solution

Atlas Copco Rental offered our ZT55 oil-free compressor as the solution. Specially designed with a protection for the controller so as to shut out water and sunlight into the compressor.


The Atlas Copco Value

Availability. Our equipment was available immediately upon rental request, arriving within 24 hours.

Outdoor Ready. Our air compressors are designed to run in an outdoors environment; this saved the customer money and time by not needing a permit to build a temporary canopy and no additional installation costs.

ZT compressors provide 100% pure, clean air, complying with ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) certification. CLASS 0 means:

  • zero risk of contamination; 
  • zero risk of damaged or unsafe products; 
  • zero risk of losses from operational downtime; 
  • ... and zero risk of damaging your company’s hard-won reputation!

The vertical layout of the coolers reduces the noise levels from the fan, motor and element. Moreover, ZT compressors are supplied in a sound-insulated canopy, thus allowing installation in most working environments.

For more information, please contact:

Great ideas accelerate innovation. At Atlas Copco we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind. Atlas Copco is based in Stockholm, Sweden with customers in more than 180 countries and about 37 000 employees. Revenues of BSEK 95/ 9 BEUR in 2018. Learn more at www.atlascopcogroup.com. Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, power, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extended application as well as equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.