Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

When the world wants more bottles, we provide more compressed air

22 Σεπτεμβρίου 2020

To make sure our customer’s plant remains fully operational and can successfully manage a peak in production, Atlas Copco Rental Russia designed a sustainable electric-driven 100% oil-free Total Solution that helped keep production going.

High quality comes standard

When you think about it, glass really is all around us. It can be mass-produced, it is sturdy and highly adaptable. That’s why it is used in applications like architecture all the way to the storage of food and beverages. The latter is what our customer produces.

Verallia is one of the largest global manufacturers of glass containers for food and beverages. The company’s plants have more than 200 years of glassmaking expertise and modern well-equipped production facilities that allow them to deliver their products both domestically and abroad. In 2019, Verallia produced approximately 16 billion bottles and jars.

A solution that is both 100% and 0

For us consumers, the availability of glass bottles and jars might be something we take for granted. From wine to soda or pasta sauce, we use it just about every single day. Due to the seasonal increase in demand for glass during summer, our customer temporarily amped-up production. However, the glass production process isn’t straightforward. It consists of many stages to make a high-quality final product out of raw materials, which is capable of safely storing its contents. It goes without saying that air quality is paramount. From cooling air to glass blowing. Even the smallest amount of oil contamination can be hazardous and result in an inferior product. To ensure the end-product is as “clear” as possible, oil-free air is required. Atlas Copco Rental’s wide range of electric or diesel-driven 100% oil-free ISO 8573-1 Class Zero compressors are ideal for critical applications like this.

The Total Solution for the job

In this case, we provided an electric-driven 100% oil-free air solution for two applications. Firstly to assist in managing an increase in production. Secondly, maintenance of the customer’s compressed air cooling installation.

The working parameters:
  • 100% oil-free air
  • Dry air with a dew point of -40°C
  • Air flow: of 80 – 90m³/min
  • Pressure: up to 10 bar

Our team designed an electric-driven solution that was more than capable of meeting our customer’s expectations. At the center of the setup was the PTE 1500. The PTE has multiple advantages. It is quiet, safe, reliable, and provides maximum air quality.

Here’s our Total Solution:
  • 2 x PTE 1500
  • 2 x CD 780 Dryers
  • Accessories (like hoses, etc.)
  • Last but not least, our Service Engineer working on-site, making sure everything runs smoothly.

The Atlas Copco Rental team in Russia was able to meet the customer’s air needs during summer and maintenance of their equipment went according to schedule – and with no losses in production.

For more information, please contact:

At Atlas Copco, we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind. 

Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental, we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extensive application and equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.