Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Philips uses Atlas Copco low pressure oil-free air for testing energy-efficient lamps

Antwerp, Belgium, August 17, 2015 – Philips Lighting nv in Turnhout, Belgium, relies on low pressure oil-free air to cool down the test cabin that burns energy efficient CDM lamps.

17 Αυγούστου 2015

When we contacted Philips Lighting to discuss the benefits of a contingency plan, the company was also very interested in low pressure oil-free air. They need this type of air for the testing of their energy-efficient CDM lamps, that provide energy savings without compromising light quality.

Cooling down test cabin with low pressure blower

The test, burning of the CDM lamps, happens in a closed and heat encapsulated frame. Because of the heat generation, an ideal airflow for the test process is provided by blowers. Experience learned the Philips engineers that cooling by a low pressure 200 mbar air flow is most efficient. Their existing unit didn’t match these requirements so they had to find a solution to increase pressure and flow.

Atlas Copco Rental supplies full installation

Atlas Copco Rental offered a 100% oil-free electric ZS compressor that produces 2289 m³/h at max. 1,2 bar. Together with hoses, power cables, connections, an air receiver, a collector and an adapter, we provided the entire installation.

Rental leads to buying

It was the first time we rented this type of ZS compressor. So before sending it to Philips, we set up a similar configuration at our premises to test the installation. After this successful test, all material went to Philips. They rented it for two months, after which Philips decided to buy an Atlas Copco ZL blower.

Jeroen Van Deventer , Region manager at Atlas Copco Rental Europe

For further information please contact


Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and service focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees.


Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air, nitrogen, steam and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA.