Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Renting offshore equipment for flexible operations

15 Οκτωβρίου 2019

Offshore Industry – ISSUE 5 – 2019.
The Offshore industry can be characterised as a multidisciplinary sector, asking for a broad range of tools and services throughout the entire value chain. One of the challenges for the contractors, and for the subcontractors as well, is the fact that hardly any project is the same, each requiring a different kind of approach with different kinds of tools and equipment. Therefore, many contractors choose to rent instead of buy.

Marco van der Zwan, Technical Superindendent of Subsea 7, explains why:

“On a yearly basis, we execute various projects with our heavy-lift vessels, and barely any of these projects are comparable when looking at equipment requirements, often combined with short rental periods, the choice for rental equipment is evident.

Especially when looking at power requirements, this comes down to several key factors.

During the preparation phase, we need to define the operational interfacing, for example. Do we need to lift equipment offshore? How much power is required throughout the project? Do we need backup systems? Do we need power distribution? Etcetera.

After determining the scope of work, we consult our supplier Atlas Copco Rental and together we work out a detailed plan for the equipment needed, using their wide range of offshore equipment from their European Offshore Rental Fleet."


Read the full article here (page 32)

For more information please contact:

At Atlas Copco, we have been turning industrial ideas into business-critical benefits since 1873. By listening to our customers and knowing their needs, we deliver value and innovate with the future in mind.

Great ideas reinforce sustainable development. At Atlas Copco Specialty Rental, we team up with our customers to set up state-of-the-art temporary air, flow, steam and nitrogen solutions. Our passionate experts have extensive application and equipment knowledge. We understand our customers' needs and can provide a total solution for any industry, no matter if it is for emergencies or planned projects. We are a division of the Power Technique business area, headquartered in Boom, Belgium and offer specialty rental solutions under several brands around the globe.