Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

Together for a smart and trustworthy power supply

For many years Atlas Copco Rental has been supporting Nyrstar Budel, the only zinc producer in the Netherlands, with temporary power supplies.

16 Αυγούστου 2013

This time, we have been confronted to a new challenge: a temporary supply during the maintenance and inspection of a transformer as well as a motor control center room. For this job some power sources had to be shut down, however, a direct online water pump with a 160kW required power supply had to remain in operation.

In the past, a 1000kVA generator (QAC1000) was used for the water pump, in order to intercept the high starting current and guarantee the continuous operation of the machine.

This time Atlas Copco Rental came up with an even better solution: two QAS500 in a parallel arrangement. This way the water pump could easily be started, even though the high starting current. Once in operation and the starting current decreases to a nominal capital, one generator could be shut down.

The temporary power supply was constructed just 1 day before the execution, limiting labor costs for Nyrstar.

We instructed Nyrstar’s technical department during the construction so they could handle the generators themselves. This made it simple for them to synchronize the 2nd generator and start it safely. This synchronization was executed in a 100% automated manner by the QC4002 control unit, standard on QAS500. Also the load sharing is controlled by this unit, resulting in a 50/50 distribution of the load between the generators.

Jack van Hulten , District Manager of Atlas Copco Rental

Han Hermans of Nyrstar sees a big advantage in the parallel operation of the two QAS500 sets:

If anything occurs with one of the units, the other set automatically takes over without any power interruption. This offered certainty during the operations, especially since we had to completely disconnect the main power supply!

Han Hermans

Moreover the possibility to shut down and restart the units easily and fast ensured significant fuel savings. An extra saving was on transport and handling: QAS500 units are lighter than QAC1000 container set.

For Han Hermans the proposed solution was a perfect match to Nyrstar’s demand:

Atlas Copco Rental has been a constructive partner and delivered exactly what we needed for this project, both technically and budgetary. This definitely offers a perspective for future projects.

Han Hermans

For further information please contact


Atlas Copco is a world-leading provider of sustainable productivity solutions. The Group serves customers with innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems. Atlas Copco develops products and service focused on productivity, energy efficiency, safety and ergonomics. The company was founded in 1873, is based in Stockholm, Sweden, and has a global reach spanning more than 180 countries. In 2015, Atlas Copco had revenues of BSEK 102 (BEUR 11) and more than 43 000 employees.


Specialty Rental is a division within Atlas Copco’s Construction Technique business area. It serves customers in the industry segments around the world with temporary air, nitrogen, steam and power rental solutions. The specialty rental services are offered under several brands. The divisional headquarters is located in Houston, USA.