Οι λύσεις μας
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Λύσεις
Service
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Expert Hub
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Products
Βιομηχανικά εργαλεία και λύσεις συναρμολόγησης
Power Equipment
Λύσεις
Αεροσυμπιεστες
Λύσεις
Προϊόντα
Αεροσυμπιεστες
Προϊόντα και λύσεις
Λύσεις
Αεροσυμπιεστές
Προϊόντα και λύσεις
Αεροσυμπιεστές για ναυτιλιακές εφαρμογές
Εξοπλισμός επεξεργασίας αερίων και αέρα
Δράπανα
Προϊόντα και λύσεις
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Προϊόντα και λύσεις
Accessories
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Air
Nitrogen
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Offshore equipment
Steam
Στόλος ενοικιαζόμενων μηχανημάτων
Εξυπηρετούμενες βιομηχανίες
Ελαφρύς εξοπλισμός κατασκευών και κατεδαφίσεων
Ηλεκτρογεννήτριες

New app from Atlas Copco enhances the intelligence of vacuum pumps

27 Νοεμβρίου 2019


Köln, November, 2019: - Innovation creates improvement - Atlas Copco's engineers have developed an app under this heading that allows vacuum pumps to be controlled and monitored in real time from a smartphone. Pumps can also be commissioned optionally by entering fewer setpoints.The first models in which the free app is used are the new claw vacuum pumps of the DZS 100, 200 and 400 VSD⁺ series and the Oil-injected rotary vane pump GVS A VSD⁺.For users, the comfort functions will ensure greater user-friendliness and noticeably more efficient operation.

Increased productivity

The coarse vacuum pumps of the DZS series with integrated inverter drive are equipped with a VSD⁺ drive on the motor. This includes various remote connection options - including the Atlas Copco VSD⁺ App. With the App, the fixed speed DZS claw pump can be operated as a speed-controlled pump. With just a few clicks, the performance of the pump can be precisely adjusted to the respective process requirements, so that excessive vacuum generation can be avoided. As a result, the app individually adjusts power consumption and ultimately increases productivity.

Important parameters at a glance

The intuitive operating options provide customers with a high degree of user-friendliness: The app automatically connects via an integrated Bluetooth interface as soon as the pump is started. Once the desired parameters have been entered into the smartphone, the pump can be put into operation immediately. It is also possible to visualise performance data and settings in real time. Relevant parameters such as inlet pressure, rotor speed, operating hours and maintenance intervals can be checked at a glance at any time and quickly adjusted if necessary.

Minimum requirements IOS 8.0 and Android 4.03

The application is easy to carry out without prior knowledge or additional equipment: Interested parties can download the Atlas Copco VSD⁺ App from the App or Play Store. As a minimum requirement the mobile operating systems IOS 8.0 and Android 4.03 are required. For the desired language selection, users click on the respective flag symbol to then select the preferred language as well as the desired units, such as differential current, pressure and temperature measurements. Current actual values are displayed in two separate menus: Input and output data as well as the process variables. In addition to the DZS 100, 200 and 400 VSD⁺ series and the GVS A VSD⁺ oil-injected rotary vane pump, Atlas Copco plans to make the app available for other vacuum pump models.

Get to know more about our VSD⁺ App


Download our VSD⁺ App


Google Play App Store


For more information please contact: