Our solutions
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Products
Industrial Tools & Solutions
Power Equipment
Solutions
Products
Power Equipment
Energy Storage Systems
Compressors
Solutions
Products
Compressors
Products and solutions
Solutions
Energy Storage Systems
Products and solutions

Energoefektīva saspiestā gaisa vadība

Kontaktinformācija

Kompresora dzīvescikla izmaksas

Die drehzahlgeregelten GA-VSD+-Kompressoren sind ab sofort mit Leistungen von 7 bis 110 kW erhältlich. Die kleinsten Modelle (links) brauchen nicht mehr Stellfläche als ein Kühlschrank. (Bild: Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik)

Izvēloties kompresoru, apsveriet iekārtas kopējās dzīvescikla izmaksas, nevis tikai tā pirkuma cenu. Parasti fiksēta ražības kompresora kopējās izmaksas veido: iekārtas cena 7%, uzturēšanas izmaksas 11% un elektroenerģijas izmaksas 82%. Piemēram, kompresors ar nominālo jaudu 75 kW, kas darbojas ar 8000 stundu slodzi gadā, kam regulāri tiek veiktas tehniskās apkopes. Lielākajai daļai saspiestā gaisa iekārtām ir pieejama mainīgas ražības tehnoloģija (VSD), kas ļauj samazināt elektroenerģijas patēriņu vidēji par 35-50%.


Kompresora operatīvā vadība

Elektronikon Touch controller

Samazinot spiedienu saspiestā gaisa tīklā par 1 bar, tiks ietaupīti 7% no elektroenerģijas izmaksām. Ja pieprasījums pēc saspiestā gaisa ir mazāks un kompresors var darboties zemākā spiedienā, vadības paneļa uzstādījumos to var viegli izmainīt. Ja uzņēmumā ir uzstādītas vairākas iekārtas, centrālo vadības paneli var izmantot, lai savienotu visus kompresorus un žāvētājus, un izvēlētos labāko iekārtu kombināciju, lai nodrošinātu nepieciešamo saspiestā gaisa izvadi zemākā spiediena diapazonā, kas pazeminās elektroenerģijas izmaksas.


Apkārtējās vides apstākļi

Vai jūs zinājāt, ka gaisa ieplūdes temperatūras paaugstināšanās par 5°C samazinās kompresora veiktspēju par 2%? Kompresors darbojas efektīvāk, ja tajā ienākošais gaiss nav pārāk karsts, tādēļ uzlabojot ventilācijas sistēmu kompresora telpā, var palielināt saspiestā gaisa sistēmas energoefektivitāti par 2%.

Tehniskais atbalsts

Service Technician

Regulāri veikta tehniskā apkope pozitīvi ietekmēs kompresora darbību. Neregulāri veikta saspiestā gaisa iekārtu tehniskā apkope radīs pretēju efektu. Piemēram, izvēloties eļļu. Eļļa ir smērviela, kas nepārtraukti cirkulē, jo tā blīvē, atdzesē un eļļo kompresora rotējošās un kustīgās detaļas. Vienmēr izvēlieties atbilstošu eļļu, kas ir pārbaudīta, lai nodrošinātu saspiestā gaisa iekārtas darbības izcilību, un izmantojiet pareizo daudzumu. Filtri ir vēl viena joma, kas var ietekmēt kompresora darbību. Oriģinālie filtri, kas ir izstrādāti un pārbaudīti spiediena krituma un darbības laikā, saglabās kompresora sistēmu tādu, kāda tā bija kompresora darbības sākumā.