คู่มือเกี่ยวกับระบบปั๊มลมฉบับที่ 8

เขียนโดยนักวิศวกรเพื่อนักวิศวกร

คู่มือปั๊มลม

คู่มือปั๊มลม


Atlas Copco เปิดตัวคู่มือ The Compressed Air Manual Edition 8th เล่มใหม่ซึ่งเป็นหนังสืออ้างอิงที่ครอบคลุมถึงการออกแบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในระบบลมอัดได้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าของเรา

ซึ่งคู่มือเกี่ยวกับระบบปั๊มลมนั้นในฉบับแรกได้มีการตีพิมพ์ในปี 1970 และตอนนี้ถือได้ว่าเป็นฉบับที่ 8 แล้วสำหรับปี 2015 รวมถึงการอัปเดตข้อมูลและเนื้อหาใหม่ๆ เพื่อสะท้อนถึงแนวโน้มล่าสุดและความคืบหน้าในอุตสาหกรรมด้านปั๊มลม

สิ่งสำคัญของคู่มือระบบปั๊มลมน้้นถูกเขียนขึ้นโดยวิศวกรเพื่อวิศวกรที่ภายในบริษัทมีการใช้ลมอัดจากปั๊มลมนี่ถือเป็นเอกสารอ้างอิงที่ต้องมี

Atlas Copco ความมุ่งมั่นของเราคือการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อนำผลผลิตที่ยั่งยืนผ่านเทคโนโลยีด้านปั๊มลมที่ปลอดภัย ได้มาตราฐานและประหยัดพลังงานมากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าของเรา

สามารถดาวน์โหลดคู๋มือเกี่ยวกับปั๊มลมจำนวน 146 หน้าได้ที่นี่

Document & support