7 Tips for Safe Use of Compressed Air

7 เคล็ดลับ ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบลมอัดของคุณจะปลอดภัย

2019 เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม งานบริการ

อากาศอัดหรือลมอัดได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงหน่วยงานหรือสถานที่ก่อสร้างในหลายๆ แห่ง การนำอากาศอัดหรือลมอัดมาใช้งานอาจดูง่าย แต่สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้ถึงข้อปฏิบัติเพื่อการใช้งานได้อย่างปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยของการใช้ระบบอัดอากาศ

1. กำหนดตารางระยะเวลาในการบำรุงรักษา
ให้ผู้ติดตั้งระบบอัดอากาศตั้งระยะเวลาในการบำรุงรักษาเครื่อง เมื่อถึงระยะเวลาในการตรวจสอบเหมือนกับการเช็คระยะรถยนต์ของคุณ นอกจากนี้การใช้ระบบมอนิเตอริ่ง จะช่วยให้คุณได้อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของเครื่อง และทำให้ทราบว่าเครื่องอัดอากาศนั้นต้องการการดูแลจากทีม service หรือไม่

2. ตรวจเช็คค่าแรงดันสูงสุดที่ภายในชิ้นส่วนของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม
ทั้งท่อลม, สาย house และ ตัว fitting นั้น จะต้องมีแรงดันสูงสุดเท่ากับเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

3. ปิด Shut Off วาล์วให้ทัน
ในกรณีที่มีบางอย่างผิดปกติ ผู้ใช้งานควรปิด Shut Off วาล์วทันที เพื่อตัดการจ่ายลม

4. จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ให้แก่พนักงาน
พนักงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ เพื่อลดการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน

5. แสดงวิธีการใช้อุปกรณ์
คุณควรติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกคนสามารถมองเห็นวิธีการใช้งานของเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมอย่างชัดเจน

6. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
ควรสวมแว่นตานิรภัย ที่ครอบหู และอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เมื่อทำงานกับเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม

7. จัดวางอุปกรณ์ในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้
เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมนั้นควรจะตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา

หากคุณต้องการระบบอัดอากาศที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการอัดอากาศนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอ หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับความปลอดภัยของลมจากเครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม โปรดติดต่อ Atlas Copco