การลดความชื้นในลมอัดด้วย Aftercooler หรือ เครื่องระบายความร้อน

Compressed Air Wiki Air Treatment 2018 Year Aftercoolers

โดยปกติอากาศจะมีความชื้นแทรกอยู่ในชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อมีแรงจากการบีบอัดลมของเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมมาทำให้ความหนาแน่นของความชื้นเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาของระบบการติดตั้งปั๊มลมที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคต บทความนี้จะนำเสอนวิธีที่จะช่วยลดอุณหภูมิของลมอัดและระบายความชื้นออกจากลมอัดด้วยนั่นคือ การใช้เครื่องระบายความร้อยหรือ Aftercooler

Aftercooler คืออะไร?

aftercoolerAftercooler หรือเครื่องระบายความร้อน คือกระบวนการที่เรียกว่า Heat Exchange หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนที่จะช่วยลดอุณภูมิความร้อนของลมอัดลง เพื่อป้องกันการทำให้น้ำเกิดการกลั่นตัว (condensate) ที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือสนิมภายในระบบท่อลม

โดยทั่วไปแล้ว Aftercooler หรือระบบระบายความร้อนนั้นมีด้วยกัน 2 แบบคือ water-cooled หรือ air-cooled ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการช่วยให้ลดปริมาณความชื้นลงและตัว Aftercooler นั้นควรวางไว้ใกล้กับเครื่องอัดลมหรือปั๊มลม

ประมาณ 80-90% ของความชื้นที่ตกตะกอนจากการกลั่นตัวภายในเครื่องระบายความร้อน หรือ Aftercooler ซึ่งอุณหภูมิปกติทั่วไปของลมอัดหลังผ่าน Aftercooler แล้วจะมีอุณหภูมิโดยประมาณที่สูงกว่าอุณหภูมิของลมอัดที่ผ่านน้ำหล่อเย็น (water-cooled) อยู่ที 10˚C แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ประเภท Cooler ด้วย

ปัจจุบันการติดตั้งเครื่องระบายความร้อนหรือ Aftercooler จะทำการติดตั้งควบคู่ไปภายในเครื่องอัดลมหรือปั๊มลม เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานในการป้องกันปัญหาด้านการกัดกร่อนหรือเกิดสนิมในระบบท่อ

ติดต่อเรา
Atlas Copco Compressor & Vacuum Pump Thailand

+66 (0) 38 562 900
✉ atlascopco.thailand@th.atlascopco.com