ต้องรู้ก่อน!! ตัดสินใจซื้อปั๊มสูญญากาศ

7 ข้อสำคัญที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกและซื้อปั๊มสูญญากาศที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

สุญญากาศเชิงอุตสาหกรรม 2018 การประยุกต์ใช้งาน Vacuum Technique ผลิตภัณฑ์

GHS Vacuum Pump - Atlas Copco ประสิทธิภาพเยี่ยม ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุน


ปั๊มสูญญากาศถูกนำมาใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม แต่ปั๊มสูญญากาศทั้งหมดไม่ได้สร้างขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นก่อนที่จะเลือกปั๊มสูญญากาศควรเช็คตัวเองก่อนว่าคุณต้องการนำปั๊มสูญญากาศไปใช้เพื่องานอะไร ซึ่งคำตอบนี้เหล่าจะช่วยให้คุณลดระยะเวลาการจัดซื้อและทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับปั๊มสุญญากาศที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน

1. แรงดันที่ต้องการขณะใช้งานคืออะไร

เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับแรงดันที่ต้องการขณะใช้งานถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผู้ปฏิบัติการเกือบทั้งหมดรู้เรื่องนี้ดี แต่เมื่อมีการซื้อใหม่หรือต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ สองสิ่งที่จะต้องทราบคือแรงดันขณะใช้งานพร้อมทั้งแรงดันสูงสุด แรงดันขณะใช้งานเป็นแรงดันที่ต้องการสำหรับกระบวนการที่แน่นอน ในขณะที่แรงดันสูงสุดคือแรงดันที่ลึกที่สุดที่ปั๊มสามารถทำงานได้ ถ้าเครื่องจักร ระบุว่าแรงดันสูงสุดคือ 0.01 มิลลิบาร์ ไม่ได้หมายความว่านี่เป็นแรงดันขณะใช้ตามปกติในกระบวนการ


2. อัตราการไหลที่ต้องการคือเท่าไหร่

การไหลสามารถแสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย คำศัพท์ทั่วไปที่พบ ได้แก่ SCFM และ ACFM การทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างทั้งสองหน่วยอย่างเป็นสิ่งสำคัญ


SCFM หรือลูกบาศก์ฟุตมาตรฐานต่อนาทีคือการแสดงออกของการไหลในสภาวะที่กำหนด SCFM อนุมานว่าอุณหภูมิ 60 ° F ความดัน 14.7 psia และความชื้นสัมพัทธ์เป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์


ACFM หรือลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีที่เกิดขึ้นจริงคือการไหลตามสภาวะที่เกิดขึ้นจริง การผสมสองหน่วยนี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์ขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป


3. การปนเปื้อนมีความเสี่ยงหรือไม่?

เนื่องจากปั๊มสุญญากาศจะดึงกระบวนการไปสู่ระบบแทนการผลักดันอากาศออกไป สิ่งสำคัญที่คุณต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ให้บริการเครื่องสูญญากาศว่านำไปใช้ในสภาพเปียกหรือแห้ง เนื่องจากแต่ละสิ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบปั๊มสุญญากาศ การใช้งานที่เปียกหรือชื้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ในกระบวนการบางอย่างมีโอกาสที่ความชื้นจะถูกดึงกลับเข้ามาในปั๊ม ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ให้บริการปั๊มสุญญากาศสามารถระบุเทคโนโลยีที่ถูกต้องและป้องกันปั๊มสูญญากาศจากการปนเปื้อน อาการไม่พึงประสงค์หรือความล้มเหลวก่อนเวลาอันควร


การใช้งานแบบแห้งยังก่อให้เกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ผู้ประกอบการบางรายใช้ปั๊มสูญญากาศเพื่อเคลื่อนย้ายวัสดุจำนวนมาก เช่น คอนกรีต เม็ดพลาสติก ฯลฯ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วสามารถบรรจุลงในปั๊มโดยไม่มีการกรองที่เพียงพอโดยไม่คำนึงถึงว่ากระบวนการทำงานเป็นแบบเปียกหรือแห้ง การรู้ว่าปั๊มสุญญากาศจะถูกใช้ในลักษณะใดจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการป้องกันที่ถูกต้อง


ถ้าการปนเปื้อนเกิดขึ้นอาจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่เอื้ออำนวยมากมาย น้ำมันที่ใช้สำหรับหล่อลื่น การหล่อเย็นและการซีลอาจทำให้เกิดความเสียหายทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานผิดปกติหรือทำงานได้ในระดับที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ การปนเปื้อนอาจเป็นอันตรายต่อตัวปั๊มซึ่งจะนำไปสู่การบำรุงรักษาที่จำเป็นมากขึ้นและมีอายุการใช้งานที่สั้นลง


4. ปัจจัยกำหนดความดันและเวลาในการทำให้เป็นสูญญากาศคืออะไร?

ระยะเวลาในการทำให้เป็นสูญญากาศคือระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างระดับความต้องการของสูญญากาศ ไม่ว่าคุณจะต้องการ 2 วินาทีหรือ 10 วินาทีขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของคุณ ในการใช้งานที่ละเอียดอ่อนบางอย่างการดึงสูญญากาศเร็วเกินไปอาจนำไปสู่ความเสียหายได้ ตัวอย่างเช่นถ้วยดูดที่ยกไข่จากสายพานลำเลียงและวางลงไปในกล่องไม่สามารถดูดอากาศให้เร็วหรือลึกเกินไปโดยไม่ทำลายเปลือกไข่ สิ่งนี้เป็นความจริงสำหรับวัสดุที่มีความอ่อนไหว เช่นกระดาษ จะบุ๋มหรือฉีกขาดได้ง่ายถ้าใช้แรงดูดที่มากเกินไป


ในทางตรงกันข้ามการใช้งานบางอย่างต้องการการทำให้เป็นสูญญากาศระดับสูงเพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนการต่างๆได้สำเร็จ มิฉะนั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือการประยุกต์ใช้ไม่ถูกต้อง


5. มีข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่จะต้องพิจารณาหรือไม่?

เช่นเดียวกับลักษณะของกระบวนการเปียก / แห้งอุณหภูมิของการใช้งานอาจส่งผลต่อสุขภาพของระบบปั๊มสูญญากาศของคุณ เนื่องจากอากาศถูกดึงเข้าสู่ระบบ อุณหภูมิที่สูงเกินไปจะส่งผลต่อการทำงานของเครื่องสูบน้ำสูญญากาศ

กระบวนการเชื่อมมักจะทำภายใต้สูญญากาศเพราะจะช่วยลดการปนเปื้อน แต่ก๊าซมีความร้อนมากกว่ากระบวนการสูญญากาศโดยเฉลี่ย หากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมความร้อนที่สูงสามารถทำลายความสามารถของน้ำมันในการหล่อเย็นระบบ การหล่อลื่นปั๊มและการซีล การทำให้อายุการใช้งานของน้ำมันลดลงนี้สามารถทำให้อุปกรณ์เสียหายได้อย่างถาวร

อุณหภูมิที่เย็นกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยยังสามารถแสดงความท้าทาย สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตบางอย่างในอุตสาหกรรมอาหารจะถูกเก็บไว้ที่การลดอุณหภูมิลงซึ่งมีความเย็นกว่าอากาศแวดล้อมทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญ อากาศที่เย็นไหลเข้าสู่ระบบปั๊มสุญญากาศสามารถทำให้น้ำมันมีความหนาและหนืดมากขึ้นนั้นจะลดคุณสมบัติในการระบายความร้อนและทำให้ระบบเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน

6. เงินทุนเริ่มต้นหรือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามีความสำคัญมากกว่ากัน

ทุกบริษัท มีความกังวลเกี่ยวกับเงินทุนเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา การรู้สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการตัดสินใจซื้อปั๊มสูญญากาศที่ดีที่สุดได้อย่างไร หากการจำกัดเงินทุนล่วงหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของคุณผู้ผลิตมักเสนอทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่า อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจต้องใช้การบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้นในระยะยาว


บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาจสนใจเทคโนโลยีมากขึ้นและสามารถควบคุมระบบสุญญากาศที่มีความซับซ้อนได้ สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การลงทุนเริ่มแรกที่สูงขึ้น แต่สามารถรวมเข้ากับระบบการจัดการอาคารที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและการบำรุงรักษาได้ในที่สุด


คุณมีเป้าหมายในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การประหยัดพลังงาน การเชื่อมโยงและการดูแลติดตามเมื่อทำงานร่วมกับผู้ผลิตปั๊มสูญญากาศ ปรึกษาหารือแต่เนิ่นคุณมีเป้าหมายในค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การประหยัดพลังงาน การเชื่อมโยงและการดูแลติดตามเมื่อทำงานร่วมกับผู้ผลิตปั๊มสูญญากาศ ปรึกษาหารือแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณได้รับปั๊มสุญญากาศที่ตรงกับความต้องการและสภาวะการเงินของคุณ


7. มีการพิจารณาพื้นที่หรือสถานที่หรือไม่?

การพิจารณาพื้นที่และสถานที่มักถูกมองข้ามเมื่อซื้อปั๊มสูญญากาศใหม่ การเตรียมการล่วงหน้าส่วนใหญ่จะทำเฉพาะค่าใช้จ่ายการทำงาน หน้าที่การทำงานและการเชื่อมโยง แต่ปั๊มสุญญากาศของคุณไม่พอดีกับสถานที่ของคุณ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแง่มุมที่จะต้องเกี่ยวข้องอย่างไม่มีข้อสงสัย


ไม่ว่าคุณจะมีพื้นที่จำกัด หรือประตูเข้าออกแคบ ให้แน่ใจว่าคุณสื่อสารกับผู้ให้บริการปั๊มสูญญากาศของคุณ ผู้ใช้บางคนกังวลว่าข้อจำกัดของพื้นที่จะจำกัดกำลังของปั๊มสุญญากาศที่สามารถติดตั้งได้ แต่นั่นไม่ใช่ความจริงอย่างแท้จริง เครื่องสูญญากาศจำนวนมากสามารถให้อัตราการไหลที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับขนาดตัวเครื่อง


มีหลายปัจจัยในการเลือกใช้ปั๊มสุญญากาศ โดยส่วนใหญ่แล้วไม่มีตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งจะมีขนาดที่เหมาะกับทุกการใช้งาน การมีข้อมูลที่มากพอเกี่ยวกับความต้องการใช้ในกระบวนการผลิต เงินทุน และข้อจำกัด ของพื้นที่จะช่วยให้คุณสามารถเลือกระบบที่จะตอบสนองต่อการใช้งานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงหลายปีต่อไป


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณธนพล รุจีรัตนาวรพันธุ์

อีเมล: vacuum.thailand@th.atlascopco.com

หรือเยี่ยมชมที่ www.atlascopco.com/en-th

ติดต่อเรา
Atlas Copco Compressor & Vacuum Pump Thailand

+66 (0) 38 562 900
✉ atlascopco.thailand@th.atlascopco.com