Do you need an audit your air compressor?

คุณต้องการการประเมิน (Assessment) หรือการตรวจสอบ (Audit) ระบบคอมเพรสเซอร์ของคุณหรือไม่?

How-To Compressed Air Wiki 2018 Compressors

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต้นทุนค่าพลังงานได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้หลายๆ บริษัทตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย รวมถึงหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแก่โรงงานพวกเขา เพื่อที่จะหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อที่จะหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบควรได้รับการประเมินหรือการตรวจสอบ เรามาลองดูกันว่าระหว่าง 2 ตัวเลือกนี้ แบบไหนจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณ

ข้อแตกต่างระหว่างการระเมิน (Assessment) และการตรวจสอบ (Audit)

ค่าใช้จ่ายคือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดของ 2 สิ่งนี้ ซึ่งการประเมินระบบลมอัดแบบง่ายๆสามารถทำเสริมควบคู่ไปได้ในขณะที่การตรวจสอบในเชิงลึกอาจมีค่าใช้จ่ายหลายหมื่นบาทและอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่และผลลัพธ์ที่ต้องการ บริษัทอาจไม่ยินดีที่จะดำเนินการตรวจสอบระบบเนื่องจากจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ไปได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้อาจสูญเสียมากกว่าเมื่อเที่ยบกับการยอมลงทุนตั้งแต่แรก ดังนั้นเราควรเข้าใจความสำคัญและผลประโยชน์ที่ได้รับจากทั้งการประเมิน และการตรวจสอบใด้ดีก่อน ไม่ตัดสินใจเร็วๆโดยเลือกจากอันที่ได้ผลลัพธ์เพียงแค่ค่าไฟน้อยกว่า แต่จะต้องดูที่ผลลัพธ์ของการปรับรุงประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและส่งผลต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ จริงๆ แล้วไม่ใช่ทุกที่หรือทุกโรงงานที่ต้องการการตรวจสอบระบบในเชิงลึก บางครั้งหากเราทำการเดินประเมินดูตามไลน์ (walk-the-line) เราก็สามารถบอกได้ว่าจุดไหนที่ต้องการการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนของพลังงานได้ ดังนั้นเราลองมาดูและทำความเข้าใจทางเลือกทั้งหมดว่าอันไหนที่คุณต้องการจริงๆและให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

การ Walk-the-line หรือการประเมินระบบอากาศอัด (compressed air assessment)

การประเมินระบบอากาศอัดหรือที่เรียกว่าการเดินสำรวจ walk-in-line นั้นเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดและประหยัดที่สุดในการทำความเข้าใจว่าตอนนี้ระบบของเราเป็นอย่างไรบ้าง วิธีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ เพียงแค่มีผู้เชียวชาญด้านระบบนี้สักคนก็สามารถบอกรายละเอียดได้ การเดินสำรวจประกอบไปด้วยการสังเกตสิ่งต่างๆด้วยสายตา (visual checks) ดูว่าเครื่องทำงานสอดคล้องสเปกเครื่องหรือไม่ เช่นที่หน้าจอเครื่องแสดงผลปกติหรือไม่ ปริมาตรอากาศอัดทีผลิตได้เพียงพอหรือสอดคล้องกับความต้องการการใช้ลมหรือจำนวนเครื่องจักรหรือไม่ รวมถึงการพิจารณาดูว่านอกจากเครื่องอัดอากาศแล้ว ยังมีเครื่องทำลมแห้ง (air dryer) ตัวกรองอากาศ (filters) และอุปกรณ์อื่นที่ติ้งตั้งอยู่ในระบบ อีกทั้งระบบท่ออากาศนั้นอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน หรือมีทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถเช็คสภาวะ load/unload ของตัวเครื่องอัดอากาศเพื่อบ่งชี้ประสิทธิภาพของตัวเครื่องแบบคร่าวๆได้ จากผลการประเมินที่ได้มานี้สามารถบอกเราได้ว่าเราควรทำการตรวจสอบระบบเชิงลึก (Audit) เพื่อให้ทราบวิธีที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านพลังงานต่อไปหรือไม่ จริงๆแล้วผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศควรให้บริการการประเมินระบบอัดอากาศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นให้ประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ใช้หรือโรงงานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ วัตถุประสงค์หลักของการประเมินอากาศอัดคือการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระบบและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Air Audits and Data Logger (การตรวจสอบระบบอากาศอัด (Air Audits) และอุปกรณ์ Date Logger)

air audits by Atlas Copco

การประเมินเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้เรามองเห็นภาพโดยรวมของระบบอัดอากาศของเรา นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังทำให้เรารู้ว่าเราควรจะทำการตรวจสอบระบบแบบเชิงลึกต่อไปหรือไม่ การตรวจสอบแบบนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยที่เรียกว่า data logger ซึ่งจะทำการวัดและบันทึกค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์) ในขณะที่เครื่องอัดอากาศทำงานจริงในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 7-14 วัน อุปกรณ์ data logger จะทำหน้าที่คล้ายเครื่องถ่ายภาพคอยสังเกตการณ์และบันทึกข้อมูลจริงตลอดทั้งสัปดาห์ ผลที่ได้จะทำให้เรามองเห็นภาพความผันผวนและแนวโน้มความต้องการอากาศอัดของโรงงานทั้งในช่วงที่ต้องการมาก และช่วงที่ต้องการน้อย และช่วยให้เราระบุได้ว่าจะปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบได้ด้วยวิธีใด
ยิ่งไปกว่านั้นผลจากการบันทึกที่ได้ทำให้เราทราบว่าเราควรจะใช้เครื่องอัดอากาศแบบใด ควรใช้ขนาดเท่าไหร่ หากค่าที่ได้แสดงให้เห็นความผันผวนของความต้องการการใช้ลม ก็ควรใช้เครื่องอัดอากาศแบบ VSD (Variable Speed Drive) ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้ประหยัดพลังงานสูงสุดรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอัดอากาศโดยรวมอีกด้วย การตรวจสอบยังสามารถระบุการรั่วไหลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการผลิตลดลงในช่วงกลางคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ หากเกิดการรั่วไหลของอากาศอัด ก็เหมือนกับว่าเราสูญเสียเงินทิ้งไปฟรีๆ อาจจะปีละหลักหมื่นหรือหลักแสนบาทได้เลยทีเดียว

ในบางประเทศหรือภูมิภาคจะมีบริษัทท้องถิ่นที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคให้ประโยชน์แก่ลูกค้าของตนในรูปของเงินคืนสำหรับการนำเครื่องอัดอากาศแบบ VSD ไปทดแทนระบบเก่าที่มีอยู่เดิม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเครื่องอัดอากาศในประเทศของคุณเพื่อดูว่า บริษัทของคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่ โดยทั่วไปการตรวจประเมินแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการบริการและอาจดูเหมือนเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่ข้อดีคือคุณจะเข้าใจระบบอัดอากาศของคุณอย่างแท้จริง และแก้ไขในจุดที่บกพร่องจำเป็นเพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด