การประหยัดพลังงานหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง

Technologies ตัวปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD Compressed Air Wiki Electricity เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม 2018

การทำงานของ VSD หรือ Variable Speed Drive เพื่อประหยัดพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพของระบบอัดลมหรือระบบปั๊มลม

VSD หรือ Variable Speed Drive คือการปรับค่าแรงดันตามความต้องการในการใช้ลม แอตลาส คอปโก้ ถือเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีด้านการควบคุมระบบความเร็วแบบปรับค่าได้ของเครื่องอัดลมหรือปั๊มลม เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตของคุณจะได้รับปริมาณลมตามความต้องการในเวลาที่กำหนด โดยทำให้เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมนั้นไม่ใช้พลังงานมากเกินความจำเป็น ซึ่งก็คือการลดและประหยัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมได้ถึง 35%

Energy Saving

หนึ่งความสำคัญที่จะทำให้คุณชนะคู่แข่งในตลาด...ต้องทำยังไง??

Energy saving

ปัจจุบันเราสามารถกล่าวได้ว่ามากกว่า 80% ของค่าใช้จ่ายเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมนั้นมาจากการใช้พลังงานที่สูง ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการลดต้นทุนการผลิตด้วยการลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานด้วยเทคโนโลยี Variable Speed Drive หรือ VSD ซึ่งก็คือการปรับกำลังการผลิตของเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมให้ได้ด้วยความต้องการของลมที่ต้องการจะใช้งาน ซึ่งค่าเฉลี่ยที่สามารถช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 35% ของค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน


ติดต่อเรา
Atlas Copco Compressor & Vacuum Pump Thailand

+66 (0) 38 562 900
✉ atlascopco.thailand@th.atlascopco.com