How to choose the right air compressor that will best meet your needs

Technologies How-To Compressed Air Wiki 2018

เลือกปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) อย่างไร ให้ตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีที่สุด

ก่อนที่จะซื้อเครื่องอัดอากาศสักเครื่อง คุณควรศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเสมอเนื่องจากชนิดของเครื่อง รวมถึงผู้ผลิตและผู้จำหน่ายมีจำนวนมากมายในตลาด
หัวข้อที่จะกล่าวต่อไปนี้นั้นคุณสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการพิจาณาและตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้

Atlas Copco

เครื่องแบบ Fixed Speed หรือแบบ VSD ดีกว่ากัน

การจะเลือกว่าเครื่องอัดอากาศแบบ fixed speed หรือแบบ Variable Speed Drive (VSD) อันไหนจะดีกว่ากัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่างานที่คุณทำอยู่นั้นต้องการปริมาณลมเท่าไหร่ ใช้ลมต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือไม่ หรือใช้ลมแบบขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งหากงานที่ทำอยู่มีการใช้ลมอัดปริมาณน้อยและความต้องการลมเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ระหว่างวัน คุณควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบ VSD ก็จะตอบโจทย์การทำงานมากกว่า เพราะเครื่องชนิดนี้จะผลิตและควบคุมปริมาณลมให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้ลมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

ในทางกลับกัน หากงานที่คุณทำนั้นต้องการปริมาณลมคงที่สม่ำเสมอ คุณควรเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศชนิด fixed speed ซึ่งเครื่องจะผลิตลมอัดในประมาณคงที่ด้วยความเร็วที่กำหนด แต่ถ้างานของคุณต้องการลมอัดในปริมาณมากๆและมีความต้องการลมผันผวนเล็กน้อย ก็ควรเลือกใช้เครื่องชนิด fixed speed เพื่อผลิตลมอัดตามความต้องการลมขั้นพื้นฐานและใช้เครื่องชนิด VSD ผลิตลมในส่วนที่เหลือ

แบบชนิดใช้น้ำมันในการหล่อลื่น หรือแบบไม่มีน้ำมัน อันไหนดีกว่ากัน

หากจะพิจารณาว่างานที่คุณทำอยู่นั้นจำเป็นต้องใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศชนิดหล่อลื่นด้วยน้ำมันหรือชนิดไม่มีน้ำมัน ก็ให้พิจารณาที่ชนิดของงาน หรือผลลัพธ์ปลายทางเป็นหลัก หากงานที่ทำอยู่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของลมซึ่งอาจส่งผลในด้านความปลอดภัยต่อเครื่องจักรหรือชิ้นงาน การเลือกใช้ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศชนิดไม่มีน้ำมัน (Oil-Free) ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศประเภทนี้ไม่ใช้สารหล่อลื่นในระหว่างขั้นตอนการบีบอัด จึงไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารหล่อลื่น ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศชนิดไม่มีน้ำมัน (Oil-Free) มักจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อาหาร ยา และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค ซึ่งเป็นงานที่ความละเอียดอ่อน ถึงแม้ว่าจะใช้ปั๊มลมเครื่องอัดอากาศชนิดที่มีน้ำมันหล่อลื่น (Oil-Lubricated) โดยเพิ่มระดับการกรองอย่างดีเพื่อขจัดสารแขวนลอยไฮโดรคาร์บอนที่อาจปนเปื้อนอยู่กับลมอัดเข้าไป ก็ไม่ควรนำไปใช้ในงานที่มีความละเอียดอ่อนเหล่านี้

จะเลือกแบบไหนดีระหว่าง Dynamics กับ volumetric?

ชนิดของปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือประเภทปริมาตรแทนที่ (Volumetric) และประเภทไดนามิกส์ (Dynamics) ซึ่งปั๊มลมและเครื่องอัดอากาศประเภทVolumetric นั้นจะใช้วิธีปล่อยให้อากาศส่วนหนึ่งเข้าไปให้ห้องอัดอากาศ (chamber) เมื่อทำการอัด ปริมาตรของอากาศจะลดลงซึ่งทำให้เกิดแรงดันเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ และโรตารี่

ส่วนปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศประเภทไดนามิกส์ ได้แก่ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง (centrifugal compressor) หรือแบบเทอร์โบ (turbo compressor) จะไช้วิธีทำให้อากาศมีความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วตามด้วยการเบรคอย่างกระทันหันโดยอาศัยโครงสร้างภายในปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ ทำให้พลังงานจลน์ของอากาศเปลี่ยนเป็นแรงดัน ข้อดีของปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศระเภทนี้คือต้นทุนพลังงานต่ำเมื่อเทียบกับลมอัดที่ได้ เครื่องสามารถผลิตอากาศอัดได้คราวละมากๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งาน หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่ก็จะมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตรแทนที่ (volumetric compressor) ในเรื่องของตัวแปรด้านความเร็วที่ปรับเปลี่ยนได้ (variable speed) ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น