วิธีดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมแบบ Oil free (Oil-free air compressor)

How-To Compressed Air Wiki 2018 คอมเพรสเซอร์ไร้น้ำมัน Compressors

เช่นเดียวกับอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าทั้งหมด เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมชนิดโรตารี่แบบ Oil free (Oil-free air compressor) จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาตามระยะ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันปัญหาการหยุดทำงานของเครื่องอัดลมหรือปั๊มก่อนถึงเวลาอันควร เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบอัดลมควรได้รับการซ่อมบำรุงและดูและรักษาจากช่างผู้มีประสบการณ์เพื่อรักษามาตราฐานของกระบวนการผลิต

เราเสนอแนะวิธีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมชนิดโรตารี่สกรูแบบ Oil free (Oil-free rotary screw compressor) เบื้องต้น

เครื่องอัดลมชนิดโรตารี่สกรูแบบ Oil free (Oil-free rotary screw air compressor) จำเป็นต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เนี่องจากเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมประเภทนี้จะมีแผงควบคุมที่เรียกว่าไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor control panel) ซึ่งจะเป็นตัวควบคุม, แสดงผล, และตรวจสอบสถานะของระบบต่างๆ ภายในปั๊มลม

Daily Maintenance

สิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวันสำหรับการดูแลรักษาปั๊มลมเบื้องต้น

1. ตรวจเช็คแผงหน้าจอควบคุมจากห้องควบคุมและจอแสดงผลที่เครื่องเพื่อตรวจสอบค่ามาตราฐานต่างๆ
2. ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อเทียบผลปัจจุบันว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่เพื่อยืนยันการทำงานของเครื่องว่าอยู่ในระดับปกติ
3. การตรวจสอบควรอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่น Full load, No load, ระดับแรงดัน และอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น

การตรวจสอบหลังจากการใช้งานไปแล้ว 50 ชั่วโมง

ควรตรวจสอบการใช้งานที่จำเป็นเพื่อที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตรวจเช็ครายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ทุกๆ 3,000 ชั่วโมงของการทำงาน


1. สารหล่อลื่นและ filter ต่างๆ
2. ไส้กรองอากาศ
3. Sump breather filter
4. Control line filter
5. Condensate drain value
6. ตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วนข้อต่อเพลา

ทำการตรวจเช็คและบันทึกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมชนิดโรตารี่สกรูแบบไม่มีน้ำมัน รวมไปถึง Gearbox และมอเตอร์ ควรมีการตรวจเช็ค Inlet ว่าอยู่ในระดับปกติเป็นประจำ

ตรวจสอบเอกสารการผลิตจากทางผู้ผลิตเพื่อขอคำแนะนำด้านการดูแลรักษาในการบำรุงรักษามอเตอร์และส่วนเพิ่มเติมของ Spare parts

ติดต่อเรา
Atlas Copco Compressor & Vacuum Pump Thailand

+66 (0) 38 562 900
✉ atlascopco.thailand@th.atlascopco.com