เข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แบบใช้ความร้อนจากปั๊มลม – Heat of Compression Dryer (HOC)

 

ระบบลมอัดมีความเสี่ยงสูงแม้ว่าจะมีความชื้นในปริมาณที่น้อยที่สุด เพราะความชื้นแม้เพียงปริมาณน้อยก็สามารถทำให้ระบบเกิดสนิมขึ้นได้ก่อนเวลาอันควร และส่งผลทำให้น้ำมันหล่อลื่นภายในอุปกรณ์หายไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พลังงานและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกเครื่องทำลมแห้งหรือ Air Dryer ให้เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งเครื่องทำลมแห้งหรือ Air Dryer แบบใช้ความร้อนจากาปั๊มลมถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

Compressed Air Wiki Air Treatment ไดรเออร์ดูดความชื้นปลอดความร้อน (Heatless desiccant dryers) Air dryers 2018 ไดรเออร์ดูดความชื้นไล่ความร้อน (Heated purge desiccant dryers)

เครื่องทำลมแห้งหรือ Air Dryer แบบใช้ความร้อนหรือ Heat of compression dryer คืออะไร

Heat of compression dryer คือ เครื่องทำลมแห้งหรือ Air Dryer แบบใช้เม็ดสารดูดความชื้นซึ่งมีการใช้ความร้อนจากการอัดของปั๊มลมแบบไร้น้ำมันหรือ Oil-free air compressor เพื่อฟื้นฟูสภาพของเม็ดสาร


Air Dryer แบบ Heat of compression มีกี่ชนิด

Rotating Drum

เครื่องทำลมแห้งหรือ Air dryer แบบ Rotating Drum เป็นการนำลมร้อนจากเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมอัดส่งตรงมายังถังที่บรรจุสารดูดความชื้นไว้ เม็ดสารดูดความชื้นจะดูดซับความชื้นไว้ทำให้อากาศแห้งได้ที่สุดที่ Pressure dew point ต่ำถึง -50°F

3 ใน 4 ส่วนของเม็ดสารในถังจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อกำจัดความชื้นออกจากลมอัด ในขณะที่ อีกส่วนที่เหลือจะกำจัดความชื้นที่สะสมโดยรอบเม็ดสารเพราะความร้อนที่สูงจะทำให้ความชื้นที่เม็ดสารเกิดการระเหยและเป็นการฟื้นฟูเม็ดสารดูดความชื้นขึ้นมาใหม่ จากนั้นอากาศรอบๆ จะถูกทำให้เย็นและกลับเข้าไปรวมกันอากาศหลัก


heat flow

Twin Tower

เครื่องทำลมแห้งหรือ Air dryer ชนิด Twin Tower แบบ Heat of Compression (HOC) จะทำงานคล้ายคลึงกับเครื่องทำลมแห้งหรือ Air dryer ชนิดอื่นๆ โดยการนำสารดูดความชื้นกลับมาใช้ใหม่เมื่อตัวถังที่ 1 มีหน้าที่ทำให้อากาศแห้งในขณะที่ตัวถังที่สองมีหน้าที่ฟื้นฟูสารดูดความชื้นขึ้นมาใหม่ อย่างไรก็ตามเครื่องทำลมแห้งหรือ Air dryer แบบ Twin Tower จะฟื้นฟูสารดูดความชื้นให้กลับมาอิ่มตัวได้ด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นจากการบีบอัดของเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมและลมอัดจะถูกปล่อยจากเครื่องอัดลมหรือปั๊มลมไปยัง aftercooler ซึ่งจะถูกทำให้เย็นก่อนเข้าสู่ถังพักลมหรือAir receiver


ประโยชน์ของความร้อนใน Heat of Compression dryer (HOC) คือ

• ลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าในเรื่องของการติดตั้ง
• ทำให้ต้นทุนสำหรับการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ
• เหมาะกับงานที่มีพื้นที่จำกัด
• ไม่สูญเสียลมจากเครื่องทำลมแห้งหรือ Air dryer แบบ Single drum หรือ Twin Tower air Dryer บางประเภท


Heat of Compression dryer มีประโยชน์อย่างมากต่อกระบวนการผลิต ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัดลมหรือปั๊มลม เพื่อตรวจสอบว่าความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

atlas copco thailand 24/7 customer center

Our Expert

Atlas Copco Compressor Technique Thailand