AIRnet ท่อเฉพาะสำหรับระบบอัดอากาศที่่ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น

Airnet Product Training News Events Local tags 2018

Distributor Airnet training

Distributor of Atlas Copco Compressor Thailand

งานสัมมนา AIRnet ท่อสำหรับระบบลมอัดโดยเฉพาะตัวแทนจำหน่ายปั๊มลม Atlas Copco

AIRnet pipework solution distributor training – AIRnet เป็นท่อที่สร้างขึ้นมาเฉพาะเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับปั๊มลมของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงในระบบการผลิต ซึ่งท่อ AIRnet นั้นจะไม่มีสนิมเกาะภายในตัวท่อทำให้ปั๊มลมไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในการอัดลมไปตามท่อลำเลียง จึงลดการสูญเสียพลังลงและยังช่วยลดสนิมที่อาจจะเจอปนลงไปกับลมอัดนั้นด้วย

AIRnet trial for Distributors

ท่อที่ดีที่สุดสำหรับระบบอัดลม AIRnet


ดังนั้น AIRnet จึงถือได้ว่าเป็นท่อที่เหมาะสมกลับอุตสาหกรรมที่เน้นคุณภาพของลมอัดสูง เช่นกระบวนการผลิตอาหารเครื่องดื่มและยา ซึ่งยังรวมไปถึงงานด้านบรรจุภัณฑ์ของปั๊มสุญญากาศ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า

ดังนั้นจึงจัดได้ว่า AIRnet คือตัวกลางที่สำคัญของปั๊มลม Oil free ที่จะส่งต่อคุณภาพของลมอัดจากปั๊มลม Oil fee และลำเลียงอากาศไปยังจุดต่างๆ ในระบบการผลิตของโรงงานลูกค้า

ซึ่ง Atlas Copco ประเทศไทยได้มีการจัดงานสัมมนาและลงมือตัดและประกอบท่อ AIRnet โดยมีการสอนเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ท่อไม่เกิดการรั่วซึมหลังจากการเริ่มใช้งานไม่ว่าจะในระยะสั้นหรือระยะยาวและเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายของAtlas Copco เข้าใจเทคนิคในการประกอบท่อ AIRnet ที่ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งเข้าใจปัญหาที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องได้ ถ้าหากตัวแทนจำหน่ายของเราไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการติดตั้งที่ดีนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาต่อระบบกระบวนการผลิตของลูกค้าได้ เพราะ Atlas Copco ต้องการส่งต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของ AIRnet ให้กับลูกค้าของเรา ดังนั้นเราจึงต้องสอนให้ตัวแทนของเราเข้าใจและสามารถดำเนินการสร้างระบบท่อที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าของเราได้

ติดต่อเรา
Atlas Copco Compressor & Vacuum Pump Thailand

+66 (0) 38 562 900
✉ atlascopco.thailand@th.atlascopco.com
Our lasted news