First Gold Club of Atlas Copco Thailand

Company 2018 Corporate News

Atlas Copco 25 years anniversary with first time of Gold Club in Thailand

"โกลด์คลับเปรียบเหมือนการให้เกียรติแก่ผู้ที่เคยทำงานหรือกำลังทำงานอยู่กับบริษัท แอตลาส คอปโก้ มาเป็นเวลานาน"


โดยบริษัท แอตลาส คอปโก้ ได้ให้เกียรติแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทแอตลาส คอปโก้ และบริษัทในเครือ ทุกท่านที่มีอายุการทำงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยพนักงานทุกคนจะถูกบันทึกชื่อโดยอัตโนมัติเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก Gold Club โดยทันทีที่มีการทำงานต่อเนื่องจนมีอายุการทำงานครบ 25 ปี


ทางกลุ่มบริษัท แอตลาส คอปโก้ ตระหนักถึงความสามารถและคุณค่าในบุคลากรที่ทำงานกับบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเพียบพร้อมด้วยทักษะในการทำงานกับทางบริษัทฯ


ความสำเร็จในธุรกิจอันยิ่งใหญ่และความยั่งยืนขององค์กรเรา จำเป็นต้องมีบุคลากรที่อุทิศแรงกาย แรงใจให้กับการทำงานเช่นพวกคุณทุกคน


ในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่บริษัท แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย ได้มีการดำเนินธุรกิจครบ 25 ปีนับจากที่เราได้มีการเริมจดทะเบียนเป็น แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นปีแรกเช่นกันกับการฉลองให้กับพนักงานที่มีการทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เกษียณไปแล้วหรือพนักงานที่ยังคงทำอยู่กับบริษัท แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย ที่มีอายุการทำงานครบ 25 ปี

ซึ่งในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เราได้จัดงานเลี้ยงยามบ่ายที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการคืนสู่เหย้าให้กับพนักงานของเราได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ได้มีการเกษียณไปแล้วร่วมกับพนักงานที่ยังคงทำงานอยู่ ณ ขณะนี้

ทั้งนี้ บริษัท แอตลาส คอปโก้ ประเทศไทย ต้องขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มารวมงานในครั้งนี้

Our recently news

การจัดสัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะของระบบปั๊มลม

24 พฤษภาคม, 2018

เราได้จัดการสัมมนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคเฉพาะในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบอัดอากาศของปั๊มลมขึ้น ซึ่งครั้งนี้ถือได้เป็นเลเวลที่ 1 เราจะด้วยกันทั้งหมด 3 เลเวล เมื่อจบจะได้รับไปประกาศนียบัตรจากทางประเทศมาเลเซีย

Distributor Training สำหรับ AIRnet ท่อสำหรับระบบอัดอากาศ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบลมอัด

11 พฤษภาคม, 2018

เราจัดการเทรนนิ่งเฉพาะ AIRnet เพื่อให้ Distributor เข้าใจในการสร้างระบบโดย AIRnet ที่ง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งเข้าใจถึงปัญหาที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องได้ หากไม่เข้าใจถึงหลักในการติดตั้งที่ดี เพราะเราต้องการส่งต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีของ AIRnet ให้กับลูกค้าของเรา ดังนั้นเราจึงต้องสอนให้ตัวแทนของเราเข้าใจและสร้างระบบท่อที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าของเราได้