Ratkaisumme
Alipaineratkaisut

Atlas Copco Rental typen toimittajana erittäin suuren rikkivetypitoisuuden neutralointiprosessissa

Houston, Yhdysvallat, 16. helmikuuta 2017: Atlas Copco Rentalia pyydettiin toimittamaan typpeä rikkipitoisen kiviöljyn kuormausoperaatioon. Typellä neutraloidaan aineen rikkivetypitoisuus ennen aineen syöttöä säätölaitteisiin.

Rikkivedyn tunnistaa voimakkaasta mädäntyneen munan hajusta. Korkeat rikkivetypitoisuudet ilmassa voivat aiheuttaa hengitysongelmia ja jopa pienet pitoisuudet voivat johtaa kuolemaan. Asiakkaan työkohde sijaitsi suuren kaupungin kupeessa, joten asiakas tarvitsi nopean ratkaisun.


Envent Corporation on kehittänyt pesurin, jolla rikkivedyn saa puhdistettua höyrystä ajoitettujen kuormausten aikana. Höyry neutraloidaan typellä, ennen kuin höyry syötetään itse pesuriin. Tarjouskilpailussa esitettiin useita eri typpilähdevaihtoehtoja ja tarjouksia, mutta Atlas Copco Rental oli ainut toimittaja, joka pystyi toimittamaan vaihtuvan CFM-virtauksen ja työn edellyttämän lähtöpainekapasiteetin. Lisäksi Envent pystyi hyödyntämään omaa henkilöstöään laitteiston käytössä. Näiden tekijöiden ansiosta Atlas Copco oli paras kumppani projektin tarpeisiin.


Paikallisten ilmanlaatuvaatimusten vuoksi asiakas edellytti, että höyry on neutraloitava ennen säätölaitteisiin, kuten pesurijärjestelmään, syöttöä. Atlas Copco Rental oli ensisijainen valinta myös siksi, että sillä oli valmiina työntekijöiden TWIC-kortit, kattava ja matalapäästöinen laitteisto, suojavallit ja tiukat turvallisuusmääräykset. Lisäksi Atlas Copco on tunnettu turvallisuusmääräysten tarkasta noudattamisesta, mikä auttaa ehkäisemään onnettomuuksia, lisää tuottavuutta ja pienentää asiakkaan kustannuksia.


Kun kaikki turvallisuusmääräykset oli täytetty ja tarjous hyväksytty, oli aika toimittaa laitteisto paikalle. Georgian Covingtonissa sijaitseva tiimi toimitti kaikki tarvittavat laitteet ja välineet nopeasti, kun asiakas joutui aikaistamaan toimitusta 24 tunnilla. Atlas Copco Rental -tiimi vastasi laitteiston valmistelusta ensimmäistä testiä varten. Testausvaihe kesti noin 10 tuntia, minkä jälkeen tiimillä oli vielä aikaa säätää virtausta ja painetta optimaalista toimintaa varten. Tiimi laati mukautetun ratkaisun, johon kuuluivat yksi NGM 3000 N2 -kalvo kuljettimella, kolme dieselkäyttöistä ja siirrettävää XRVS 1350s -paineilmakompressoria, säiliö, suojavallit sekä yhdeksän letkua, joilla typpeä syötettiin 500–1400 cfm:n tasolla, 100 psi:n paineella ja yli 95 %:n puhtaustasolla.


Kun laitteisto oli valmis, asiakkaan henkilöstö otti laitteen käytön haltuun. Ensimmäinen täysi kuormausjakso saatiin valmiiksi muutamassa päivässä. Toinen ja kolmas kuormausjakso sujuivat erinomaisesti, ja järjestelmä ylitti asiakkaan edellyttämän rikkivedyn puhdistustason. Koko testausjakso kesti noin kaksi kuukautta. Testauksen edetessä saamme jatkuvasti lisää tietoa järjestelmän pitkän ajan mahdollisuuksista.


Korkealaatuiset laitteet ja erinomainen turvallisuustaso takasivat, että Atlas Copco Rental oli asiakkaan mielessä ensimmäinen vaihtoehto mukautetun typensyöttöratkaisun tarjoamiseen.


Lisätiedot:

Atlas Copco on maailman johtava kestävien tuotantoratkaisujen toimittaja. Konserni tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia kompressoreja, alipaineratkaisuja ja paineilman käsittelyjärjestelmiä, rakennuskoneita ja louhintalaitteita sekä voimatyökaluja ja kokoonpanojärjestelmiä. Atlas Copcon tuotekehityksen ja palvelujen perustana on tuottavuus, energiatehokkuus, turvallisuus ja ergonomia. Vuonna 1873 perustetun yhtiön pääkonttori on Tukholmassa, ja konserni toimii yli 180 maassa. Vuonna 2016 Atlas Copcolla oli yli 45 000 työntekijää ja yhtiön liikevaihto oli 11 miljardia euroa. Lue lisää osoitteessa www.atlascopcogroup.com. Specialty Rental on Atlas Copcon rakennustekniikan toimialaan kuuluva yksikkö. Se palvelee eri teollisuudenaloilla toimivia asiakkaita ympäri maailmaa vuokraamalla väliaikaisia paineilma- ja sähköratkaisuja. Erityisvuokrauspalveluihin kuuluu useita tuotemerkkejä. Yksikön pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa Houstonissa. Lue lisää osoitteessa www.atlascopcorental.com