Atlas Copco Rental mahdollisti terästehtaan höyrykattilan pitkän käyttöiän ja turvallisen toiminnan

5. huhtikuuta 2017

Brasilia, 5. huhtikuuta 2017: Kun eräässä tärkeässä terästeollisuuden alan yrityksessä huomattiin, että paineilmakompressorit eivät tuota tarpeeksi painetta höyrykattilalle, yritys otti yhteyttä Atlas Copco Rentaliin ongelmien korjaamista varten.

Jotta höyrykattilat toimivat turvallisesti ja niiden tehokkuus on 100-prosenttista, niistä on huolehdittava tarkasti ja ne edellyttävät erityisiä valvontatoimenpiteitä. Näin ollen höyrykattiloiden omistuskustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina samalla, kun taataan niiden pitkä käyttöikä.


Erityisesti nokipuhallin voi pahasti vaarantaa höyrykattilan hyvän toiminnan.


Laite on höyrykattilan sisällä lähellä polttopuolta ja edellyttää jatkuvaa paineilman syöttöä oikealla paineella, jotta putket puhdistuvat ja polttoaineen palaessa syntyvä noki ei tuki niitä. Tämä puhdistus on tehtävä päivittäin korkean käyttöasteen höyrykattiloissa, jotta vältytään palaessa syntyvien kaasujen aiheuttamilta räjähdyksiltä.


Heti kun eräässä tärkeässä brasilialaisessa terästeollisuuden alan yrityksessä huomattiin ongelmia paineilmakompressorin tuottaman paineen suhteen, yritys otti yhteyden Atlas Copco Rentaliin.


Pian selvisi, että laite tuotti paineilmaa vain neljän baarin paineella, joka oli noin puolet tarvittavasta määrästä. Se ei riittänyt korvaamaan höyrykattilan sisälle muodostuvaa tyhjiötä. Tämä aiheutti noen kertymistä ja lisäsi siten höyrykattilan ja muiden tuotantolinjan laitteiden vaurioitumisriskiä. Lisäksi järjestelmän painerajoituksista ei ollut riittävän tarkkoja ohjeita ja ratkaisua oli vaikea löytää.


Ensimmäisen tapaamisen jälkeen teknikkomme pystyi nopeasti ehdottamaan ratkaisua, joka vastasi asiakkaan tarpeita kyseisessä hätätilanteessa.

Ratkaisuna ehdotettiin paineilmakompressorin asentamista mahdollisimman lähelle nokipuhaltimen tuloliitäntää ja ilmanpaineen kasvattamista vaiheittain. Näin pystytään arvioimaan järjestelmän kapasiteetti ja suojaamaan samalla putkistoa ja muita ympäröiviä laitteita. Arviointia varten valitsimme siirrettävän öljytöntä ilmaa tuottavan 0-luokan PNS 1250 -paineilmakompressorin, sillä se voi tuottaa paineilmaa jopa 24 baarin paineella.


Rafael Soares, myynti-insinööri, kertoo: ”Oli erittäin tärkeää ymmärtää asiakkaan käyttötarkoitus ja siihen liittyvät riskit, jotta pystyimme tarjoamaan oikean ratkaisun.”


Ricardo Cabot, liiketalouden johtaja, lisää: ”Osoitimme ammattitaitomme kertomalla kaiken tarvittavan tiedon paineilmastandardeista. Tämän ja asiakkaan kanssa yhdessä huolellisesti suunnitellun ratkaisun myötä saavutimme odotetun lopputuloksen, eli saimme pidettyä heidän järjestelmänsä puhtaana ja turvallisena koko vuokrakauden ajan.”


Lisätiedot:

Atlas Copco on maailman johtava kestävien tuotantoratkaisujen toimittaja. Konserni tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia kompressoreja, alipaineratkaisuja ja paineilman käsittelyjärjestelmiä, rakennuskoneita ja louhintalaitteita sekä voimatyökaluja ja kokoonpanojärjestelmiä. Atlas Copcon tuotekehityksen ja palvelujen perustana on tuottavuus, energiatehokkuus, turvallisuus ja ergonomia. Vuonna 1873 perustetun yhtiön pääkonttori on Tukholmassa, ja konserni toimii yli 180 maassa. Vuonna 2016 Atlas Copcolla oli noin 45 000 työntekijää ja yhtiön liikevaihto oli 11 miljardia euroa. Katso lisätietoja osoitteesta www.atlascopcogroup.com.


Rental on Atlas Copcon rakennustekniikan toimialaan kuuluva divisioona. Se palvelee eri teollisuudenaloilla toimivia asiakkaita ympäri maailmaa tarjoamalla väliaikaisia paineilma- ja tehoratkaisuja vuokralle. Erityisvuokrauspalveluihin kuuluu useita tuotemerkkejä. Divisioonan pääkonttori sijaitsee Houstonissa, Yhdysvalloissa.