Atlas Copco Rental toimittaa öljytöntä ilmaa Kanadan toiseksi suurimman ilmanerotuslaitoksen painetestaukseen

25. heinäkuuta 2017

Alberta, Kanada, 25. heinäkuuta 2017: Erikoisvalmistus- ja -asennuspalvelujen johtava toimittaja Yanda Canada Ltd. sai tehtäväkseen Praxairin uuden ilmanerotuslaitoksen säiliöiden ja liitäntäputkiston painetestauksen Albertassa. Testien toteuttaminen edellytti täysin öljytöntä korkeapaineilmaa, jonka suositelluksi toimittajaksi valittiin Atlas Copco Rental.

Atlas Copco Rentalin laitteet Yandan ilmanerotusprojektissa Kanadassa

Uusi laitos tuottaa happea, typpeä, argonia, vetyä ja muita yleisiä kaasuja, ja sen keskeisinä laitteina käytetään 40 000 hv:n kompressoreja. Testattavien vaihtimien, liitäntäputkien ja säiliöiden pinta-ala on 1 000 – 296 000 kuutiojalkaa, ja niissä käytettävä paine 15 – 1 700 psi. Yanda Canadan projektipäällikkö Rob Hamilton laati useita erilaisia testejä, jotka edellyttivät erilaisten ilmankäsittelylaitteiden käyttöä. Toimivaa ratkaisua etsiessään hän otti yhteyttä Atlas Copco Rentaliin.

Testauksen aikana ilmankäsittelylaite syöttää testattavaa ilmaa korkea- ja matalapaineisiin jakotukkeihin, joista lähtee yhdeksän putkea. Jokainen säiliö sisältää eri prosessin kaasua, joka johdetaan sitten täysin öljytöntä korkeapaineilmaa edellyttävään jalostamoon. Jotta vaatimukset voitiin täyttää, Atlas Copco Rental toimitti paikalle öljyttömän PTS 1600 -paineilmakompressorin, öljyttömän PNS 1250 -korkeapainekompressorin, korkeapaineisen ilmankuivaimen, boosterin ja kaksi suodatinyksikköä.

Kun tarvitaan korkeapaineista ilmaa, boosterien käyttäminen kasvattaa painealuetta merkittävästi. Tässä työssä boosterien käyttämisessä oli ongelmana se, että niissä käytetään öljyä mäntien voitelemiseen – tämä lisää lopputuotteen kontaminoitumisen vaaraa. Oli tärkeää varmistaa täysin öljyttömän ilman tuotto, jotta riski saatiin eliminoitua. Tästä syystä Atlas Copco Rentalin tiimi käytti boosterin kanssa suodatinyksikköä, joka poistaa paineilmavirrasta jopa 99,9 % öljystä. Toista suodatinyksikköä käytettiin lisäsuojana öljyttömän ilman varmistamiseen. Projektin käynnistysvaiheessa ja paikan päällä tehtävien laitetestien aikana Praxair käytti poistoilma-aukossa valkoista liinaa ja tutki sen ultraviolettivalossa varmistaakseen, ettei poistoilmassa esiintynyt kontaminaatiota.

Projekti tarjosi arvokkaan oppimiskokemuksen Atlas Copco Rental Canadan tiimille ja loi pohjan hedelmälliselle yhteistyölle Yandan kanssa.

Lisätiedot:

Atlas Copco on maailman johtava kestävien tuotantoratkaisujen toimittaja. Konserni tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia kompressoreja, alipaineratkaisuja ja paineilman käsittelyjärjestelmiä, rakennuskoneita ja louhintalaitteita sekä voimatyökaluja ja kokoonpanojärjestelmiä. Atlas Copcon tuotekehityksen ja palvelujen perustana on tuottavuus, energiatehokkuus, turvallisuus ja ergonomia. Vuonna 1873 perustetun yhtiön pääkonttori on Tukholmassa, ja konserni toimii yli 180 maassa. Vuonna 2016 Atlas Copcolla oli yli 45 000 työntekijää ja yhtiön liikevaihto oli 11 miljardia euroa. Lue lisää osoitteessa www.atlascopcogroup.com.

Specialty Rental on Atlas Copcon tehoratkaisujen toimialaan kuuluva yksikkö. Se palvelee kaikilla teollisuudenaloilla toimivia asiakkaita ympäri maailmaa vuokraamalla väliaikaisia paineilma-, teho-, virtaus-, höyry- ja typpiratkaisuja. Erityisvuokrauspalveluihin kuuluu useita tuotemerkkejä. Yksikön pääkonttori sijaitsee Belgiassa.