Ratkaisumme
Atlas Copco Rental
Solutions
Vuokrakalusto
Atlas Copco Rental
Lisävarusteet
Vuokrakalusto
Lisävarusteet
Typpigeneraattorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Vuokrakalusto
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljytöntä ilmaa tuottavat kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Vuokrakalusto
Öljyvoidellut kompressorit
Öljyvoidellut kompressorit
Palvelemamme teollisuudenalat
Atlas Copco Rental
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Palvelemamme teollisuudenalat
Teollisuuskokoonpano
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Tuotteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Paineilmaverkoston lisävarusteet
Huolto
Industrial Tools & Solutions
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Atlas Copcon huoltoratkaisut
Huolto
Kompressorit
Solutions
Tuotteet
Kompressorit
Process Gas and Air Equipment
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Tuotteet
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen lauhdeveden käsittelyratkaisujen mallisto
Huolto ja varaosat
Kompressorit
Tehokkuuden maksimointi
Huolto ja varaosat
Tehokkuuden maksimointi
Tehokkuuden maksimointi
Vacuum solutions

Jäähdytysyksiköiden sujuva testaus erittäin kuivan korkeapaineilman ansiosta

11. heinäkuuta 2019

Espanjalaisen teollisuuslaitteistojen mekaaniseen kokoamiseen erikoistuneen yrityksen oli tarkoitus toimittaa jäähdytysjärjestelmä teurastamolle. Ennen käyttöönottoa jäähdytyslaitteet on kuitenkin säädösten mukaan testattava 18 baarin paineella. Useimpien kompressorien enimmäiskäyttöpaine ei kuitenkaan siihen riitä.

Tehokkuuden parantaminen

Ennen kylmäaineen lisäämistä laitteistoon, tiivisteen tiiviys on testattava vuotojen varalta. Jäähdytyslaitteistoja käytetään jopa -35 °C:n lämpötiloissa, joten testauksessa on käytettävä nestettä, joka ei kontaminoi jäähdytysjärjestelmää vedellä tai muulla kyseisessä lämpötilassa jäätyvällä materiaalilla. Veden ja kylmäaineen sekoitus laitteistossa saattaa johtaa pahimmillaan laitteiston sisäiseen ruostumiseen. Yleensä tämä ongelma vältetään käyttämällä testauksessa korkeapaineisia typpipulloja. Typpipullojen käyttäminen on kuitenkin kallista ja työlästä, koska se edellyttää pysyviä tyhjennysaukkoja, kytkentöjä ja irrotuksia. Kun korkeapaineiset typpikaasupullot loppuvat, on tilattava ja toimitettava tilalle uusia, mikä lisää hallinnollista vaivaa ja aiheuttaa asiakkaalle enemmän viivästymisriskejä. Paransimme asiakkaan kustannustehokkuutta käyttämällä öljytöntä kuivaa paineilmaa typpipullojen sijaan. Erittäin kuiva ilma, jonka korkeapaineinen kastepiste on –50 °C, sopii täydellisesti laitteiden testaamiseen, eikä aiheuta jäätyvän jäännöskosteuden riskiä.

Tiukat säädökset ja rajoitettu aika

Löysimme nopeasti täydellisen vaihtoehdon typpikaasupulloille, mutta kohtasimme silti haasteita projektin aikana. Ensinnäkin teurastamo sijaitsee Espanjassa ja kaikkien laitteiden on noudatettava espanjalaisia säädöksiä, joiden mukaan jäähdytyslaitteistot on testattava 18 baarin paineella, kun useimmat kompressorit tuottavat korkeintaan 10 baarin painetta. Ratkaisimme ongelman käyttämällä DXT 85 -boosteria, joka kasvatti kompressorin paineen 20 baariin.


Lisäksi jäähdytyslaitteiston tuli olla käytettävissä mahdollisimman pian. 18 baarin paineen saavuttaminen on hidasta, minkä vuoksi meidän piti löytää ratkaisu, joka nopeuttaisi prosessia ja säästäisi kallisarvoista aikaa. Pystyimme lisäämään painetta suhteellisen nopeasti kiinteän öljyttömän ZT 90 VSD FF -kompressorin, CD 400 -adsorptiokuivaimen ja DXT 85 -boosterin avulla, ja suoritimme tiiviystestin vain kahden viikon sisällä.


Nopean koordinoinnin ansiosta asiakas sai jäähdytysjärjestelmät käyttöön hukkaamatta liikaa aikaa pakolliseen testaukseen.


“ Sekä tiimimme että asiakas olivat erittäin tyytyväisiä projektiin. Ymmärsimme projektiin liittyvät tarpeet todella hyvin aiempien jäähdytysalan asiakaskokemusten ansiosta. Lisäksi tuotimme asiakkaalle lisäarvoa nostamalla esiin asennuksen ja testausprosessin aikana mahdollisesti ilmenevät ongelmat. ”

Javier Acuna , Atlas Copco Rentalin myynti-insinööri Espanjassa

Lisätiedot:

Hyvät ideat kiihdyttävät innovointia. Atlas Copco on luonut teollisten ideoiden kautta ratkaisevaa etua liiketoiminnalle jo vuodesta 1873. Kuuntelemalla asiakkaitamme ja tuntemalla heidän tarpeensa tuomme heille lisäarvoa ja innovointeja katse tulevaisuudessa. Atlas Copcon pääkonttori on Tukholmassa, ja yhtiöllä on noin 37 000 työntekijää ja asiakkaita yli 180 maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 95 miljardia kruunua / 9 miljardia euroa. Lisätietoja saat osoitteesta www.atlascopcogroup.com.

Hyvät ideat tukevat kestävää kehitystä. Atlas Copco Specialty Rental tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa ja tarjoaa alan parhaat väliaikaiset paineilma-, teho-, virtaus-, höyry- ja typpiratkaisut. Työlleen omistautuneet asiantuntijamme tuntevat käyttökohteet ja laitteet perusteellisesti. Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeet ja voimme tarjota kokonaisratkaisun alalle kuin alalle niin hätätapauksissa kuin suunnitelluissa projekteissakin. Toimimme tehotekniikan liiketoiminta-alalla ja pääkonttorimme sijaitsee Boomissa, Belgiassa. Tarjoamme erityisvuokrauspalveluja useiden eri tuotemerkkien alla ympäri maailman.