Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Liiketoiminnan periaatteemme

Atlas Copcon Liiketoiminnan periaatteet ovat ohje, jonka avulla voimme harjoittaa liiketoimintaa eettisesti ja optimoida toimintojemme sosiaalisen vaikutuksen ja ympäristövaikutuksen.                 

Tiimikeskustelu konttorissa

Lait, ympäristöstandardit ja yhteiskunnalliset olot vaihtelevat suuresti eri toimintamaissamme. Liiketoiminnan periaatteemme on suunniteltu selättämään nämä haasteet ja varmistamaan, että toimimme aina korkeimpien eettisten standardien mukaisesti ja ehdottoman lahjomattomasti.

Mikäli liiketoiminnan periaatteemme ovat paikallisia lakeja ja määräyksiä tiukemmat, vaadimme omien toimintamalliemme noudattamista. Samaa odotamme myös liikekumppaneiltamme. 

Liiketoiminnan periaatteemme on käännetty 40 kielelle, jotta jokainen meistä voi ilmentää näitä arvoja päivittäisessä työssään.