Energy-efficient ZS blower for wastewater treatment

Perinteisissä jäteveden käsittelyn aktiivilietelaitoksissa on miljoonia bakteereita, jotka hajottavat orgaanisen jätteen hiilidioksidiksi, typpikaasuksi ja vedeksi. Koska bakteerit tarvitsevat happea, ilmastusaltaisiin puhalletaan suuria määriä ilmaa. Ilmastuksen puhallinjärjestelmä kattaa jopa 70 prosenttia tyypillisen biologisen jätevedenpuhdistuslaitoksen energiankulutuksesta. Atlas Copcon ZS+-puhaltimet toimitetaan täysin integroituna pakettina, joka sisältää säädettävänopeuksisen käytön (VSD). Näin syöttöilma voidaan säätää tarkasti asiakkaan tarpeiden mukaiseksi, mikä vähentää koko ajan toiminnassa olevan laitoksen energiakustannuksia huomattavasti.

Puhaltimet Toimialat Jäteveden käsittely

Katso oheinen video: