Walesilainen Princes Gate Spring Water varmistaa lähdeveden puhtauden öljytöntä ilmaa tuottavilla ZT-kompressoreilla

Walesilainen Princes Gate Spring Water on säästänyt huomattavasti energiaa ja parantanut tuotantoaan Walesissa sijaitsevassa pullotuslaitoksessaan vaihtamalla öljyvoidellut kompressorit öljytöntä ilmaa tuottaviin ZT-laitteisiin. Näin se pystyy takaamaan korkealaatuisen ilman tuoton ja varmistamaan lähdevesituotteidensa puhtauden. Narberthissa, Pembrokeshiren kreivikunnassa sijaitseva laitos pullottaa paljon mineraaleja sisältävää lähdevettä, jonka paikallinen ympäristö on suodattanut luonnollisesti. Tuotanto vaatii jatkuvaa 108 litraa sekunnissa tuotettavaa korkealaatuista 7 baarin paineilmaa. Näin se pystyy vastaamaan paineilmasylinterien, jakotukkien, täyttölaitteiden, painolaitteiden ja muiden alhaista paineilmaa käyttävien laitteiden tarpeisiin – kaikille laitteille, jotka yhdessä tuottavat 55 miljoonaa pulloa lähdevettä yrityksen sijaintipaikan lähteestä.

Airnet Taajuusmuuttajakäyttö (VSD) Öljyttömät kompressorit Class 0

Elintarvikealan toimintasäännöstöä vastaavaa paineilmaa

Princes Gate tuottaa pullotettua vettä laajaan tukkumyyntiin sekä oman merkkinsä tuotteita useille suurille ruokakauppaketjuille. Kaikki nämä asiakkaat vaativat, että toimittajat noudattavat elintarvikealalla käytettävälle paineilmalle asetettuja vähimmäispuhtausvaatimuksia: prosessi-ilma ei saa sisältää pölyä, vettä eikä öljyä.

Ihanteellinen, öljytön ilmanlaatu ja tuotteen puhtaus

öljytöntä kompressoria, ZT37 VSD- ja ZT18-mallit, sekä uuden AIRnet-putkijärjestelmän. Atlas Copcon prosessi-ilma vastaa ilmanpuhtausstandardia ISO 8573-1(2001) ja noudattaa myös Class 0 -teollisuusstandardia, joka mittaa öljyn kaikissa eri muodoissaan: aerosolina, höyrynä ja nestemäisenä.

Tuotantoympäristö hyötyy öljyttömästä paineilmasta

Princes Gate uudisti kompressorinsa, koska se tarvitsi täysin öljytöntä ilmaa ja tuotantoympäristön, jonka käytön melutaso olisi alhaisempi ja joka voisi poistaa öljylauhteen hävittämiseen kuluvan ajan ja kustannukset. Lisäksi Atlas Copcon säädettävänopeuksisiin VSD-kompressoreihin integroitu taajuusmuuttaja muuttaa päämoottorin nopeutta tarkasti muuttuvan paineilmatarpeen mukaiseksi. Näin energiaa kulutetaan mahdollisimman vähän, ja sen kulutuksessa voidaan säästää jopa 35 prosenttia.
Nämä tuotantolinjan muutokset ovat johtaneet siihen, että Princes Gaten hallintoryhmä suunnittelee yrityksen vuosittaisen tuoton lisäämistä 70 miljoonaan pulloon ja laajentamaan vähittäismyyntiä huomattavasti.

“ Atlas Copcon laitteisto on osoittautunut hyvin tehokkaaksi. Se tuottaa täysin öljytöntä, korkealaatuista ja kuivaa paineilmaa tarpeisiimme ja on erittäin luotettava. Kompressoriyksikön asennus suoritettiin erittäin ammattimaisesti, ja suosittelemme Atlas Copcon laitteistoa empimättä myös muille yrityksille. ”

Endaf Edwards , Princes Gaten toiminnanjohtaja