Mumbaissa sijaitseva Sandozin jätevedenpuhdistamo alensi energiankulutustaan jopa 17 %

Intian Navi Mumbaissa sijaitseva Sandozin jätevedenpuhdistamo onnistui alentamaan ZS VSD -ruuvipuhallintekniikan avulla kokonaishiilijalanjälkeään 1,5 % ja energiankulutustaan 17 %. Lisäksi laitoksella saavutettiin huomattavasti alhaisemmat melutasot. Sandozin jätevedenpuhdistamon ilmastusprosessissa käytettiin aiemmin perinteisiä kiertomäntäpuhaltimia. Luotettavuuteen liittyvien ongelmien jälkeen yritys päätti siirtyä huipputasoisiin ruuvipuhaltimiin. Taajuusmuuttajakäyttöiset Atlas Copcon ZS-ruuvipuhaltimet ovat osoittaneet, että ne pystyvät takaamaan luotettavan suorituskyvyn ja energiasäästöjä.

Alhaisempi hiilijalanjälki puhaltimien avulla

Jäteveden käsittely Puhaltimet Class 0 smart AIR -ratkaisut

ZS Sandoz Mumbain jäteveden käsittelylaitoksessa

Sandozin tapaan monien alojen prosesseissa käytetään ilmanpuhaltimia. Näin on etenkin jätevedenpuhdistamoissa: ilmastuksessa käytettävien ilmanpuhaltimien osuus kokonaissähkökuluista on yleensä jopa 70 %, koska käsittelyprosessissa ilmastussäiliöihin on puhallettava suuria määriä ilmaa. Atlas Copcon uusin öljytöntä ilmaa tuottavien, energiaa säästävien ruuvipuhallinten ZS+-mallisto on suunniteltu täyttämään tämän päivän tarpeet alhaisen hiilijalanjäljen osalta. Taajuusmuuttajakäytöllä varustetut VSD-puhaltimet voivat täyttää paineilmatarpeet tarkasti säätämällä ilman tuoton todellisen käytön mukaan, mikä alentaa energiankulutusta kuormittamattomana. Tuloksena on huomattavasti alhaisempi energiankulutus

Paineilmaratkaisuja kriittisiin käyttökohteisiin

”Olemme edistyneet huomattavasti käyttämällä jäsenneltyä lähestymistapaa ympäristövaikutustemme minimoimiseksi. Jätehuoltostrategianamme on ehkäistä, vähentää ja kierrättää jätettä ennen käsittelyä, polttoa tai hävittämistä”, Sandoz Pvt:n teknisten toimintojen apulaisjohtaja Nitin Chaudhari sanoo. ”Jätevedenpuhdistamomme on erittäin tärkeässä asemassa, jotta voimme varmistaa olevamme sanojemme mittaisia. Atlas Copcon matalapaineisten ruuvipuhaltimien avulla olemme voineet astua tärkeän askeleen eteenpäin kohti alhaisempia energiakustannuksia ja laitoksen tehostamista.”