Miksi öljy on erotettava vedestä? - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Ratkaisuja
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Öljyn-/vedenerottimet

Öljyn erottaminen kompressorin lauhdevedestä on toki hyödyksi ympäristölle mutta myös lakisääteinen velvollisuus useimmissa maissa

Ota meihin yhteyttä ja pyydä lisätietoja

12. heinäkuuta 2022

Miksi öljy on erotettava vedestä?

Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

Tietyssä mielessä paineilmajärjestelmän osia voisi verrata auton osiin. Jotkin osat, kuten moottori, ovat välttämättömiä auton toiminnan kannalta. Auton toiminta ei kuitenkaan edellytä esimerkiksi turvavöiden kaltaisia osia, mutta ne ovat silti pakollisia. Eivätkä vain siksi, että niissä on järkeä vaan niiden käytöstä on säädetty laissa. Lisäksi autoissa on ominaisuuksia, kuten istuinlämmitys, ihan vain mukavuussyistä.

Paineilmajärjestelmässä tarvitaan tietysti kompressoria, joka pitää koko järjestelmän toiminnassa. Tiettyjä ominaisuuksia, kuten liitettävyystekniikkaa, ei välttämättä tarvita, mutta niiden avulla suorituskyky tai tehokkuus paranee. Sitten ovat esimerkiksi öljyn-/vedenerottimet. Niiden lisääminen paineilmajärjestelmään, jossa käytetään öljytiivistettyjä kompressoreja, käy järkeen mutta on myös lakisääteinen velvollisuus useimmissa maissa.Öljyn-/vedenerottimilla on keskeinen rooli näissä järjestelmissä. Vaikka öljytiivistetyissä kompressoreissa onkin lukuisia hyötyjä, niissä on myös yksi heikkous: niiden toimiessa syntyy sivutuotteena öljyjäämiä sisältävää lauhdevettä.Onneksi öljyn-/vedenerottimet pystyvät korjaamaan asian suhteellisen helposti. Eri suodattimien ja suodatusaineiden ansiosta ne poistavat tehokkaasti öljyn vedestä, jotta sen voi sitten hävittää turvallisesti ja oikein.Miksi pitäisi nähdä kaikki tämä vaiva? Tässä kaksi tärkeintä syytä.

Öljyn erottaminen vedestä on oikein

Vahingollisten aineiden päästäminen pohjaveteen on haitallista ympäristölle. Jokainen öljyvuotoja uutisista seurannut tietää, miten tuhoisia ne ovat eläinten ja kasvien kannalta.Öljy on niin haitallista pohjavedelle etenkin siitä syystä, että vain pieni määrä öljyä riittää saastuttamaan suuren määrän vettä. Esimerkiksi yksi osa moottoriöljyä voi saastuttaa miljoona osaa vettä.Pohjaveteen päätynyt öljy on vahingollista paitsi eläimille ja kasveille myös maaperälle, joille ja järville jopa siinä määrin, että tilanteen normalisointi saattaa edellyttää kalliita puhdistusoperaatioita.Öljyn vedestä erottamisessa tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän lauhdevettä puhdistetaan, sitä parempi kaikkien kannalta.Tässä Atlas Copcon uusi OSC-öljyn-/vedenerotin on viitoittanut tietä. Nerokkaan kolmivaiheisen käsittelyjärjestelmän ansiosta se pystyy suodattamaan lauhdevedestä useampia öljytyyppejä, jolloin veden puhtaus poistopuolella on erinomainen – jäännösöljyä on ainoastaan 5 ppm.

Katso video ja tutustu tarkemmin OSC-öljyn-/vedenerottimeen

Öljyn erottaminen vedestä on yhä useammin lakisääteinen vaatimus

Osa autoilijoista jättää turvavyön kiinnittämättä, vaikka sen käyttö onkin selvästi turvallisin ja vastuullisin toimintatapa. Samaan tapaan on myös yrityksiä, jotka eivät oma-aloitteisesti toimi vastuullisesti ympäristön hyväksi.

Tästä pääsemmekin toiseen syyhyn: useimmissa maissa tällaista vedenkäsittelyä vaaditaan yhä tiukemmilla määräyksillä – rikkomuksista voi seurata vakavia rangaistuksia. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa yritys voi saada jopa 20 000 punnan sakot epäasianmukaisesta lauhdeveden käsittelystä. Saksassa puolestaan vesilaki edellyttää, että jäteveden vesistöön johtamiseen voidaan myöntää lupa vain siinä tapauksessa, että epäpuhtauksien pitoisuus jätevedessä pidetään mahdollisimman pienenä nykyaikaisilla tekniikoilla.

Nykyään sallittuna jäännösöljymääränä pidetään pitoisuutta 20 mg/l, mutta paikalliset viranomaiset voivat edellyttää tiukempia tasoja. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että näitä rajoja voidaan laskea koska tahansa, ja juuri siksi Atlas Copcon OSC-öljyn-/vedenerotin säilyttää yritysten mielenrauhan myös lähitulevaisuudessa.

OSC-sarjassa on vielä sekin hyvä puoli, että laitteissa käytetty uusi patruunajärjestelmä tekee kunnossapidosta huomattavasti helpompaa ja siistimpää perinteisiin öljyn-/vedenerottimiin verrattuna.

Lopulta kaikki siis voittavat: käyttäjät, yritykset ja ympäristö.

Öljyn- vedenerotin Näytettävien artikkeleiden tunniste Paineilman ja kaasun käsittely OSC