Sveitsiläinen EMS-Chemie tehostaa energian ja veden käyttöä ZH 15000 -turbokompressorimme avulla - Atlas Copco Finland
Atlas Copco Finland - Kompressorit
Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Power Technique
Ratkaisuja
Tuotteet
Power Technique
Energianvarastointijärjestelmät
Vuokrakalusto
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Paineilmawiki
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja
Porakoneet
Vuokrakalusto
Tuotteet ja ratkaisut
Energianvarastointijärjestelmät

Sveitsiläinen EMS-Chemie tehostaa energian ja veden käyttöä ZH 15000 -turbokompressorimme avulla

Vuonna 2012 toimitimme kaksi öljytöntä ilmaa tuottavaa ZH 15000 -keskipakoisturbokompressoria kuivajäähdyttimineen ja pumppuineen sveitsiläisen kemian alan yrityksen EMS-Chemien uutta jäähdytysvesipiiriä varten. Laitteemme tuottavat paineilmaa Domat/Emsin tuotantolaitoksen paineilmajärjestelmän ja typen tuotannon tarpeisiin – ällistyttävin tuloksin.

Class 0 Kemia ja petrokemia Öljyttömät kompressorit

Parannuksia paineilmajärjestelmään ja typen tuotantoon

ZH 15000 turbo compressor installation at Ems Chemie, Swizzerland

ZH 15000 -turbokompressorin asennusta Ems Chemien laitoksessa Sveitsissä

Tämä yritys on huippusuorituskykyinen polymeerituotteiden osaaja, jonka tuotteita käytetään ajoneuvo- ja matkapuhelinteollisuudessa. He antoivat meille kunnianhimoisen haasteen. Laitoksen paineilmajärjestelmän ja ilmaerottelulaitteiston paineilmantuotantoa oli saatava parannettua, ja uusi paineilmayksikkö tarvitsi uuden jäähdytysjärjestelmän.
Haasteena oli saada työt tehtyä ilman yhtäkään keskeytystä tuotannossa.
Domat/Emsin tuotantolaitoksen ilman tarve on valtava. Laitoksen painejärjestelmässä tarvitaan vuositasolla 74 000 000 Nm3 ilmaa ja typen tuotannossa 69 000 000 Nm3. Vuonna 2010 oli selvää, että olemassa olevat järjestelmät eivät pystyisi vastaamaan tuotannon tarpeisiin enää kovin pitkään.
Kun yksi kuudesta kompressorista rikkoutui, EMS-Chemien suunnittelijat kyseenalaistivat käytössä olleen järjestelmän rakenteen ja alkoivat selvittää keinoa lisätä kapasiteettia suunnitellusti. He laativat suunnitelman täysin uudenlaisesta järjestelmästä ja ottivat yhteyttä meihin tämän yksilöllisen ratkaisun toteuttamiseksi.

Käyttäjän tarpeen mukaan räätälöity ratkaisu ZH 15000 -turbokompressoreilla

Vanhassa järjestelmässä oli kaksi turbokompressoria ja neljä vanhaa öljytöntä ilmaa tuottavaa, mäntätoimista kompressoria. Nämä yksiköt tuottivat paineilmaa kahteen verkostoon, joissa oli eri linjapaine. Kaksi ZH-turbokompressoria, joista toinen oli toisen valmistajan tuote ja toinen ZH 10000 -mallinen vaihteistolla varustettu turbokompressori, säilytettiin järjestelmässä paineilmantuoton varmistusta varten sekä siksi, että ne täydensivät hyvin kahta uutta vaihteistolla varustettua ZH 15000 -turbokompressoria.
Kaksi uutta kompressoria tuottaa sekä laitoksen paineilmajärjestelmän että typen tuotannon tarvitseman ilman kuhunkin käyttötarkoitukseen erikseen optimoidulla painetasolla. Lisäksi laitoksen paineilmaverkostoa laajennettiin lisäämällä siihen adsorptiokuivain, jotta paineilman tiukentuviin laatuvaatimuksiin pystytään vastaamaan. Suunnittelijoiden tehtäväksi annettiin muutosvaiheen läpivienti ilman tuotantoseisokkia. Tämä onnistui pikkutarkan suunnittelun ja täsmällisen toteutuksen ansiosta.
Ensimmäisessä vaiheessa asennettiin uusi, suljettu jäähdytysvesipiiri, jonka kuivajäähdytyskapasiteetti on 3 MW. Tämän jälkeen asennettiin paineilmajärjestelmän keskusyksikön paineilmaputkisto. Uusi paineilmayksikkö asennettiin vanhojen kompressorien yhteyteen.

Valmistelimme koko rinnakkaisjärjestelmän ja sitten siirryimme käyttämään uutta järjestelmää yksi kone kerrallaan, varmistaen näin tuotannon keskeytyksettömän toiminnan. Yhteistyökumppanimme oli ensiluokkainen. Heillä keksivät ratkaisun kaikkiin ongelmatilanteisiin, joita kohtasimme.

Josef Wolf , EMS-Chemien projektipäällikkö

ZH 15000 vähentää hukkalämpöä ja energiankulutusta

Viimeisintä tekniikkaa edustava paineilmajärjestelmän ZH 15000 -keskusyksikkö auttoi EMS-Chemietä saavuttamaan 10 prosentin säästöt sähkönkulutuksessa. Uusi jäähdytysvesijärjestelmä on puolestaan vähentänyt vedenkulutusta jopa 75 %.

Tärkein huolenaiheemme oli energiankulutus, ja tälläkin osa-alueella olemme enemmän kuin tyytyväisiä. Vanhaan järjestelmään verrattuna ZH 15000 tuottaa vähemmän hukkalämpöä ja kuluttaa vähemmän energiaa, mutta tuottaa saman tehon. Energiatehokkuus on yksinkertaisesti parempi. Tämä oli juuri sitä, mitä tarvitsimme.

Martin Schlumpf , EMS-Chemien energiapäällikkö