Machine Online

Koneiden seuranta koko elinkaaren ajan; seuraa koneita aina tuotantolaitokselta jakeluun ja koko niiden käyttöiän ajan

Kaikki konetiedot samassa paikassa

Konekannan analysointi

Koneen osien tiedot