Ratkaisumme
Industrial Tools & Solutions
Ratkaisuja
Palvelemamme teollisuudenalat
Industrial Tools & Solutions
Tuotteet
Industrial Tools & Solutions
Koneet
Ratkaisuja
Tuotteet
Koneet
Energy Storage Systems
Atlas Copco Rental
Ratkaisuja
Resurssit
Kompressorit
Ratkaisuja
Tuotteet
Kompressorit
Process gas and air equipment
Typpi- ja happigeneraattorit
Tuotteet ja ratkaisut
Ratkaisuja

Kuinka oikea suunnittelu voi lyhentää korkeapainepumppujen keskimääräistä korjausaikaa

Tarvitsetko apua? Kysy asiantuntijalta

Korkeapainepumput ovat monien teollisuuden nesteohjausjärjestelmien työhevosia. Niiden osuus voi olla kriittinen erityisesti vedensiirrossa öljy- & kaasusektorilla, kunnallisessa vedenkäsittelyssä ja -syötössä sekä rakentamisen ja louhinnan vedenpoistosovelluksissa, joissa pintaveden ohjaus ja poisto on tärkeä turvallisuustekijä.

Tällaisissa käyttökohteissa on tärkeää, että pumppu toimii luotettavasti pitkiä aikoja. Huoltokatkokset on pidettävä minimissä, ja sekä keskimääräisen korjausajan että huoltoon kuluvan kokonaisajan on oltava mahdollisimman lyhyitä. Odottamattomat, esimerkiksi tiivisteen rikkoutumisesta tai juoksupyörän ennenaikaisesta korroosiosta johtuvat katkokset voivat vaikuttaa vakavasti tuottavuuteen, toiminnan tehokkuuteen, turvallisuuteen ja kannattavuuteen.

vedenpoistopumppujen korjaus

Pumppujen haasteita

Korkeapainepumppujen kunnossapito voi olla haastavaa. Ne sijoitetaan käyttötarkoituksensa vuoksi usein ahtaisiin ja/tai etäisiin paikkoihin Tämän seurauksena silmämääräiselle tarkistukselle on vain vähän mahdollisuuksia, eikä suorituskyvyn heikkenemisen varhaisia merkkejä, kuten liiallista tärinää tai epätavallista kulumista, havaita aina ajoissa. Näiden vaikeiden käyttöolosuhteiden lisäksi itse pumpun rakenteeseen on kiinnitettävä huomiota. Jotta pumppu toimisi tehokkaasti, se on valmistettava tuottamaan enimmäisvirtausta mahdollisimman vähäisillä vuodoilla. Vahva ulkokotelo kuitenkin tarkoittaa, että hydraulisiin osiin on vaikea päästä käsiksi, mikä vaikuttaa haitallisesti huollon tehokkuuteen.

Luonnollisesti jotkin aukot ulkokotelossa ovat keskeisiä pumpun rakenteen kannalta. Tällainen on esimerkiksi kohta, jossa juoksupyörän akseli tulee pumppupesään. Siinä käytetään mekaanista tiivistettä, joka säilyttää pumpun eheyden estämällä nestevuotoja ja pitämällä epäpuhtaudet poissa. Haittapuolena on, että mekaanisilla tiivisteillä on omat huoltovaatimuksensa. Mekaaninen tiiviste voi vuotaa helposti tai vaurioitua, jos pumpun annetaan käydä kuivana. Myös virheellinen asennus tai tiivisteen ympäristön puhdistuksen laiminlyönti voi johtaa ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

Kehittäessään uusia tehokkaita, raskaan käytön PAC H -pumppuja Atlas Copco on keskittynyt pumpun ja tiivisteen rakenteen parantamiseen, jotta pumpun korjaus- ja huoltoajat olisivat lyhyempiä ja huoltokustannukset pienempiä. 

Parannuksia rakenteeseen

Pumpun hydrauliikan käsittelyyn liittyvä ongelma on ratkaistu kehittämällä innovatiivinen saranasarja. Se sisältää heilurioven, jonka kautta pumpun sisäosiin pääsee helposti käsiksi. Huoltotoimia helpottaa lisäksi yksittäinen juoksupyörän irrotuspultti. Pultatut kulumisrenkaat ovat tarkka ja helppo vaihtoehto puristetuille versioille, ja nivelhihnat mahdollistavat vaihtamisen ilman, että yksikön koko märkäpäätä tarvitsee purkaa.

PAC H -pumpun puolipatruunatiivisterakenne on ainutlaatuinen ja kuuluu vakiovarustukseen. Se mahdollistaa tiivisteen käsittelyn ja vaihdon laitteen etuosasta. Atlas Copcon ainutlaatuinen tiivisterakenne mahdollistaa vaihdon pumppua purkamatta ja tekee huulitiivisteen ja juoksupyörän käsittelystä helppoa. Tämä puolestaan lyhentää seisonta-aikoja ja tekee huollosta yksinkertaisempaa. Tiivisteen öljykylpy ehkäisee vaurioita, jos pumppu käy kuivana, ja tarkastusaukko helpottaa vuotojen havaitsemista.

Atlas Copco on kehittänyt ohjauslamelleilla varustetun suljetun juoksupyörän, joka pidentää pumpun käyttöikää ja suojaa tiivistettä. Sillä on kaksi etua: se ehkäisee kulumista parantamalla työntövoiman tasapainoa akselissa ja juoksupyörässä ja pitää mekaanisen tiivisteen puhtaana. Lamellit muodostavat pyörteen, joka estää lian kerääntymisen. Tämä auttaa mekaanista tiivistettä kestämään kolme kertaa pidempään. Lisäksi se poistaa pumpun huuhtelun tarpeen ja tarjoaa huomattavia energia- ja kustannussäästöjä pumpun käyttöiän aikana.

PAC H -pumput hyödyntävät digitaalista tekniikkaa, joka lyhentää seisonta-aikoja ja tehostaa huoltoa. Niissä on QR-koodit, joista osien ja varaosien tiedot on helppo lukea. Käytössä on myös suojattu etävalvontaominaisuus, jolla käyttäjät voivat koko ajan hallita pumppaustoimintoja.

Lopuksi

Atlas Copco on useiden suunnitteluinnovaatioiden avulla puuttunut perinteisiin ongelmiin, jotka koskevat vaikeasti käsiteltävää hydrauliikkaa sekä pumppujen purkamista yksinkertaisia tehtäviä, kuten kulutusosien vaihtoa, varten. Kehittyneet ominaisuudet voivat lyhentää keskimääräistä korjausaikaa jopa 30 prosentilla.

Pumpun rakenteeseen tehtävät parannukset ovat vain osa tehokkuuden ja käytettävyysajan optimointiin tähtäävää työtä. Varaosien ja riittävän koulutuksen saatavuus on myös tärkeää. Atlas Copcon asiakaskeskusten verkosto tarjoaa näitä tukipalveluja eri puolilla maailmaa. 

vedenpoistopumppujen keskimääräinen korjausaika

Jopa 30 % lyhyempi keskimääräinen korjausaika