Akselin kuormitus

Ilmamoottorin akselin kuormitus vaikuttaa laakereiden kestoon.

Atlas Copcon ilmamoottorien tuoteluettelo sisältää käyrät, joista käy ilmi suurimmat sallitut akselin kuormat käyttöiän ollessa 10 miljoonaa kierrosta. Tuoteluettelon käyrät osoittavat radiaali- ja aksiaalikuormien suurimman sallitun yhdistelmän.

Ilmamoottorin akselin kuormitus

Akselin kuormitus vaikuttaa laakereiden kestoon.